shida darkshida light

Bécsi Főegyházmegye Magyar Közössége

Ungarische Gemeinde der Erzdiözese Wien

rólunk

Rólunk

A Bécsi Főegyházmegye Magyar Közösségének vezetője:
Simon Ferenc érseki tanácsos, Bécs 2. és 20. kerületi esperes-plébános, főlelkész, elnök, főegyházmegyei keresztény-zsidó együttműködési biztos, fővárosi érseki helynökség ökumenikus bizottság elnöke

A titkárságon Dombi József segít a hivatalos ügyintézésben.
A szentmiséken az orgonánál Lévay Tibor főkántor énekel és orgonál.

Önkéntes pasztorális tanácsadók:
Dobos Alpár (cserkészek)
Csiky László (ökumene)
Jakab Péter (Baden)
Szemerédi Tibor (népcsoport tanács)
Szemerédi Ilona (szervezetek, egyesületek)
dr. Ambrus Orsolya (hitoktató)
Kaszás István (hitoktató)
János Ágnes (liturgia)
Kakas Anna (sajtó)

Mi az egyházi, szerkezeti formája a Bécsi Főegyházmegye Magyar Közösségének?
A Katolikus Egyház szerves része Ausztriában. Nem plébánia, nem egyházközség. A Főegyházmegye (Idegen)Másnyelvű Közösségei Ügyosztályának része (Referat für Anderssprachige Gemeinden). Tehát a Bécsi Érsekség szolgálata a Főegyházmegye területén élő magyar ajkú hívei számára.

Vissza
cms icon

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés új esztendőt kíván:
Simon Ferenc érseki tanácsos, esperes-plébános, főlelkész

A titkárság karácsonytól január 7-ig zárva van.
2024. január 8-tól újra elérhetőek vagyunk.

Ünnepélyes adventi gyertyagyújtás és szentmise vasárnapnként 11:00 órakor

Szentmisék rendje

A helyes táplálék megválasztása ma általában igen fontos szempont a tudatosan élők körében. Nem mindegy, mivel táplálkozunk, mi mindent veszünk magunkhoz. A jó táplálék megerősít, az egészségtelen beteggé tesz. Így van ez szellemi értelemben is. Az Eukarisztia a keresztények tápláléka.
cms icon

Bécs

Vasár- és ünnepnap 11:00 órakor

Szentmisék és szertartások helye:
Krisztus feltámadása plébánia templom
1020 Wien, Am Tabor 7.
cms icon

Bécsújhely

A hónap utolsó vasárnapján 17:00 órakor a Prépostság Szent Katalin kápolnájában
2700 Wiener Neustadt, Domplatz 1

2023.
december 17.

2024.
január 28.
február 25.
április 28.
május 26.

cms icon

Baden

A hónap 2. vasárnapján 16:30 órakor
a Szent József plébánia templomban
2500 Baden, Leesdorfer Hauptstraße 74 

2023.
december 10.

2024.
január 14.
február 11.
március 10.
április 14.

cms icon

Feature Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

cms icon

Advent és Karácsony

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

cms icon

Feature Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Same Height Control

Advent

Advent 1. vasárnapja, szentmise ünnepélyes gyertyagyújtással 11:00 órakor, elsőáldozási és bérmálkozási előkészítő

Advent 2. vasárnapja, szentmise ünnepélyes gyertyagyújtással 11:00 órakor, elsőáldozási és bérmálkozási előkészítő
16:30-kor szentmise Badenben

December 8.-án arra kérünk mindenkit, ünnepelje a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának főünnepét a helyi osztrák plébániájával!

Advent 3. vasárnapja, szentmise ünnepélyes gyertyagyújtással 11:00 órakor, elsőáldozási és bérmálkozási előkészítő
17:00-kor szentmise Bécsújhelyen

Advent 4. vasárnapja, szentmise ünnepélyes gyertyagyújtással 11:00 órakor, elsőáldozási és bérmálkozási előkészítő

Karácsonyi-adventi zsoltár-készület

Minél odaadóbb a készületünk, annál ragyogóbb lesz az ünnepünk. Vegyük komolyan az előttünk álló napokat, hogy az előttünk álló ünnep is komolyan alakíthassa életünket. Az alábbiakban közlünk egy táblázatot, mely az egész Zsoltároskönyv felosztását tartalmazza negyven napra lebontva. Ha valaki az imádság által szeretne jobban készülni, ez a zsoltárbeosztás is segíthet benne.
Pannonhalmi Zsoltároskönyv itt…

Zsoltárbeosztás a 40 napra:

1. november 15. 1-6. zsoltár
2. november 16 7-9. zsoltár
3. november 17. 10-15. zsoltár
4. november 18. 16-17. zsoltár
5. november 19. 18-20. zsoltár
6. november 20. 21-23. zsoltár
7. november 21. 24-28. zsoltár
8. november 22. 29-31. zsoltár
9. november 23. 32-34. zsoltár
10. november 24. 35-36. zsoltár
11. november 25. 37-40. zsoltár
12. november 26. 41-44. zsoltár
13. november 27. 45-48. zsoltár
14. november 28. 49-54. zsoltár
15. november 29. 55-59. zsoltár
16. november 30. 60-64. zsoltár
17. december 1. 65-67. zsoltár
18. december 2. 68-69. zsoltár
19. december 3. 70-72. zsoltár
20. december 4. 73-76. zsoltár
21. december 5. 77. zsoltár
22. december 6. 78-82. zsoltár
23. december 7. 83-87. zsoltár
24. december 8. 88-89. zsoltár
25. december 9. 90-93. zsoltár
26. december 10. 94-97. zsoltár
27. december 11. 98-101. zsoltár
28. december 12. 102-103. zsoltár
29. december 13. 104-105. zsoltár
30. december 14. 106-107. zsoltár
31. december 15. 108-110. zsoltár
32. december 16. 111-113. zsoltár
33. december 17. 114-117. zsoltár
34. december 18. 118. zsoltár
35. december 19. 119-126. zsoltár
36. december 20. 127-134. zsoltár
37. december 21. 135-136. zsoltár
38. december 22. 137-140. zsoltár
39. december 23. 141-144. zsoltár
40. december 24. 145-150. zsoltár

Karácsony

december 24. "éjféli szentmise" 22:30 órakor

december 25 és 26. Urunk születése, karácsonyi ünnepi szentmise 11:00 órakor

december 31. Szent Család vasárnapja, Óévvégi hálaadó szentmise 11:00 órakor

január 1. Újév, Istenszülő Szűz Mária ünnepe, Jézus körülmetélésének emlékezete 11:00 órakor

január 6. Urunk Megjelenése, 11:00 órakor

január 7. Urunk Megkeresztelkedése, 11:00 órakor

Házszentelési imák

20 + C - M - B + 24

HÁZSZENTELÉS LITURGIÁJA

(Többgyermekes családnál)

+ Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen.

Békesség e háznak!
És minden lakójának!

Látogasd meg, kérünk, Istenünk, ezt a hajlékot, és az ellenség minden cselvetését messze űzd tőle! Szent angyalaid lakjanak benne, akik minket békében őriznek; és áldásod legyen mindig rajtunk. Krisztus, a mi Urunk által.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írott leveléből (3,12-21)
"Mint Isten szent és kedves választottjai, öltsetek magatokra szívbeli irgalmat, jóságot, alázatosságot, szelídséget és türelmet. Viseljétek el egymást és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Amint az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek! Mindezen felül pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. S Krisztus békéje uralkodjék szívetekben, hiszen erre vagytok hivatva egy testben. Legyetek hálásak. Éljen bennetek elevenen Krisztus igéje. Tanítsátok és intsétek egymást nagy bölcsességgel. Énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent dalokat az Istennek. Bármit szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek s adjatok hálát általa Istennek, az Atyának."

Ez az Isten igéje!
Istennek legyen hála!

Könyörögjünk!
Mindenható Urunk, Istenünk! Álld meg + ezt a hajlékot. Lakjék benne egészség, tisztaság, és Lélek legyőzhetetlen ereje; töltse el alázat, jóság és szelídség, engedelmesség hálaadás az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek. Kérünk maradjon meg szent áldásod ezen a lakáson és minden lakóján, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Kérjük, testvéreim, a mennyei Atyát, hogy a Szent Család legyen példája családunknak:
• Oltalmadba ajánljuk otthonunk minden lakóját: N, N, N, ... (családtagok felsorolása) áldj meg minket, hogy egészségben, békében és szeretetben éljünk!
• Oltalmazd családunkat, annak minden tagját (a nagyszülőket), hogy hűségesek maradjunk Hozzád, és semmi baj vagy megpróbáltatás ne szakítson el minket egymástól és Tőled!
• Add meg, hogy otthonunkba lépő vendégeinket a tőled tanult szeretettel tudjuk fogadni!
• Munkánk és tanulásunk által alakíts bennünket, hogy a világban mindenütt a te szeretetedről tegyünk tanúságot!
• Tedd eredményessé munkánkat, oszlasd el anyagi gondjainkat, szenteld meg örömeinket; a szomorúság és szenvedés óráiban pedig vigaszunkat találjuk meg Tebenned!
• Add, Urunk, hogy elhunyt hozzátartozóink/családtagjaink elnyerjék szeretetük jutalmát, a színről színre látás örök boldogságát!

Most forduljunk mennyei Atyánkhoz azzal az imádsággal, amit az Úr Jézustól tanultunk: Mi Atyánk...

Mindenható, örök Isten, te példaképül adtad nekünk a Szent Családot, amelyben isteni Fiad földi életében felnövekedett. Add, hogy a családi élet szent legyen, és így elnyerhessük a földi és az örök boldogságot, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

(Szenteltvíz hintés és tömjénezés)

+ Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen.


Házszentelés - néhány gondolat

Idén januárban sajnos nem folytatódhat egyházközségünkben az a szép kezdeményezés, mely szerint Ferenc atya a ministránsokkal járva a családokat, megszenteli a házakat.  tovább...

Mindenek előtt, egy rövid bevezető a házszentelésről (Katolikus Lexikon) és a még elő hagyományokról:

házszentelés, házáldás (lat. benedictio domorum): lakóház, lakás megáldása. Vízkereszt (jan. 6.) napján, ill. hetében a pap szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat. Az ajtó szemöldökfájára (szentelt) krétával fölírja az évszámot és a népi értelmezés szerint a Háromkirályok nevének tovább...

A Katolikus Egyház Katekizmusa a szentelményekről a következőképpen nyilatkozik:
A SZENTELMÉNYEK

1667 "Ezeken kívül a szentelményeket az Anyaszentegyház alapította. Szent jelek ezek, melyek a szentségekhez némileg hasonlóan elsősorban lelki hatásokat jeleznek és azokat az Egyház közbenjárására meg is szerzik. Fölkészítik az embereket a szentségek sajátos hatásának befogadására, tovább...

A SZENTELMÉNYEK JELLEGZETES VONÁSAI

1668 Az Egyház azért alapította a szentelményeket, hogy bizonyos egyházi szolgálatokat, életállapotokat, a keresztény élet különböző körülményeit, az ember számára hasznos dolgok használatát megszentelje. tovább...

A SZENTELMÉNYEK VÁLTOZATOS FORMÁI

1671 A szentelmények közé tartoznak elsősorban az áldások (személyek, tárgyak, helyek és ételek megáldása). Minden áldás Isten dicsérete és könyörgés az Ő ajándékának elnyeréséért. A keresztényeket Isten Krisztusban "minden lelki áldással" megáldotta (Ef 1,3). tovább...

A mellékelt link egy szép összefoglalót tartalmaz a házszentelés hagyományairól, illetve a “hivatalos” liturgiáját is megtalálhatjuk: Ide kattints!

Információk

Itt általános infromációkat és hasznos tudnivalókat találsz.

Bencés oblátusközösség

Krisztus minden embert meghívott, hogy kövesse őt. Sok út van őhozzá. Ezek egyikét Szent Benedek írta le Regulájában, melyet az Úr szolgálata iskolájának nevezett. 

tovább »

Temetési szolgálat

Ha kedves hozzátartozója, rokona meghalt, először is: őszinte részvétünk. Ha a temetési szertartást magyarul szeretnék végeztetni, akkor kérem minél hamarabb jelezzék.

tovább »

Egyházi hozzájárulás

Az egyházi hozzájárulás leírhatósága a személyi jövedelemadóból megkétszereződött
400€-ig íródik le automatikusan a személyi jövedelemadónkból.

tovább »

Advent és Karácsony

Introducing the Freedom template for Blocs. It comes with lots of features and customizations, making it the perfect template for learning.

Learn More »

Become a Blocs Master »

Card Title Here

September 28, 2028

Introducing the Freedom template for Blocs. It comes with lots of features and customizations, making it the perfect template for learning.

Learn More »

Become a Blocs Master »

Card Title Here

September 28, 2028

Introducing the Freedom template for Blocs. It comes with lots of features and customizations, making it the perfect template for learning.

Learn More »

Become a Blocs Master »

Card Title Here

September 28, 2028

Introducing the Freedom template for Blocs. It comes with lots of features and customizations, making it the perfect template for learning.

Learn More »

Become a Blocs Master »

coffee%20banner

Card Title Here

September 28, 2028

Introducing the Freedom template for Blocs. It comes with lots of features and customizations, making it the perfect template for learning.

Learn More »

Become a Blocs Master »

coffee%20banner

Card Title Here

September 28, 2028

Introducing the Freedom template for Blocs. It comes with lots of features and customizations, making it the perfect template for learning.

Learn More »

Become a Blocs Master »

coffee%20banner

Card Title Here

September 28, 2028

Introducing the Freedom template for Blocs. It comes with lots of features and customizations, making it the perfect template for learning.

Learn More »

Become a Blocs Master »

Információk


bfmk

Szentségek

A szentségek az Egyház küldetésének megvalósulását segítő jelei és eszközei. Életünk és kapcsolataink fontos részei a jelek, amelyek segítségével egymással érintkezünk.

Keresztség

A keresztség szentségéhez szükséges hivatalos okmányok és az ügyintézés módja

Eucharisztia

Az elsőáldozási felkészítőt advent 1. vaárnapjától kezdve, a szentmise után tartjuk az Am Tabor plébánián.

Bérmálás

A bérmálás a keresztség tökéletesítője. Szeretettel várjuk a 14 és 18 év közötti fiatalok jelentkezését!

Szentgyónás

Gyóntatás: minden pénteken a Stephansdomban 18:00 - 20:00 óráig,
(kivéve július, augusztus)

Házasság

A házasság szentségéhez szükséges hivatalos okmányok és az ügyintézés módja

Betegek kenete

A betegek szentsége (kenete) a betegeknek a vigasztalás és megtisztulás kegyelmét adja.

September 1988

coffee%20banner
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ainean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
coffee%20banner
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

February 2004

December 2015

coffee%20banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

coffee%20banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

June 2016

June 2017

coffee%20banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

coffee%20banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

May 2022

Overlay Window with Horizontal Scroll

Apple is using this technique quite a lot on it’s official webiste. Check the iPhone 14 Pro landing page, and you will find the similar modal windows in almost every part of the page.

Keresztség 

Scroll to the right

This section is using the Toggle Class interaction to make a super advanced overlay window.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

You can place text, images, or pretty much anything you want in this area.

To make it easier to edit, set the flex child wrap setting to ‘Wrap’ when entering the content, and when you are done, just switch back to ‘No Wrap’ to switch back to the horizontal scrolling design.

You can use this for statistics

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

You can use this for values

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

This design is not for every website, and it is a bit too complex for some designers. It’s your choice whatever to use it or not.

Titkárság

A titkárság telefonon és emailban továbbra is elérhető.
Hivatali órák: hétfőn és szerdán 10-13, kedden és csütörtökön 14-16 óráig
A személyes ügyfélfogadás szünetel!

A-1070 Wien, Döblergasse 2/30b
+43 676 78 57 376
E-mail

Modal with Video Player

Check the beatiful custom overlay video player, perfect for any type of promotional video. You can customize the button to be any shape or style, while the video will stop when you close the modal.
Watch Now

Testimonial Cards

Check these three different types of testimonial cards, beautifullly designed and optimized for mobile.
quote left-solid

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

quote left-solid

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

quote left-solid

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

eldar roundquote left-solid

Eldar Gezalov

All-Access Pass

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cellen tesque eu, pretium quis.

eldar roundquote left-solid

Eldar Gezalov

All-Access Pass

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cellen tesque eu, pretium quis.

eldar roundquote left-solid

Eldar Gezalov

All-Access Pass

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cellen tesque eu, pretium quis.

Eldar
Gezalov

Founder
facebooktwitterlinkedin in
eldar square

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis montes, nascetur ridiculus mus.

Eldar
Gezalov

Founder
facebooktwitterlinkedin in
eldar square

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis montes, nascetur ridiculus mus.

Eldar
Gezalov

Founder
facebooktwitterlinkedin in
eldar square

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis montes, nascetur ridiculus mus.

Eldar
Gezalov

Founder
facebooktwitterlinkedin in
eldar square

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis montes, nascetur ridiculus mus.

Titkárság

A titkárság telefonon és emailben elérhető.
Hivatali órák: hétfőn és szerdán 10-13, kedden és csütörtökön 14-16 óráig
A személyes ügyfélfogadás szünetel!

A-1070 Wien, Döblergasse 2/30b
+43 676 78 57 376
E-mail