Szentmisék rendje

Bécsben vasár- és ünnepnap 11:00 órakor
Szentmisék és szertartások helye:
Krisztus feltámadása plébánia templom

1020 Wien, Am Tabor 7.

Gyóntatás:
minden pénteken a Stephansdomban 18:00 - 20:00 óráig, (kivéve július, augusztus)

Badenben
Szent József plébánia templom
2500 Baden, Leesdorfer Hauptstraße 74
szentmise 16:30 órakor

2023.
január 8.
február 12.
március 12.


Bécsújhelyen
Szent Katalin kápolna
Domplatz 1,
2700 Wiener Neustadt

szentmise 17:00 órakor a Prépostság Szent Katalin kápolnájában

2023.
január 29.
február 26.
március 26.
április 23.

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT

„Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek igazságra…” /
„Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot…” (Ézs/Iz 1,17)

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET

Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet
Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat
Bécsi Főegyházmegye Magyar Közössége

BÉCS-BELVÁROSI REFORMÁTUS TEMPLOM
2023. január 22. vasárnap 17.00 óra

M E G H Í V Ó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
2023. január 22-én a Bécs-Belvárosi református templomba (1010 Wien, Dorotheergasse 16.)
17:00 órai kezdettel az ökumenikus istentisztelet alkalmára.

Vendégigehirdető
Gabnai Sándor evangélikus lelkipásztor (Balatonfüred)
Az ünnepi alkalmat követően szeretettel hívjuk az agapé közösségébe.

Wagner Szilárd s.k. evangélikus lelkész // Simon Ferenc s.k. esperes, főlelkész // Karvanszky Mónika s.k. református lelkipásztor

„Testvérek vagyunk, nem ellenségek” – január 17-én ünnepli a keresztény világ a Zsidó Vallás Napját

Miként számos európai országban, Ausztriában is 2023. január 17-én ünneplik a keresztény felekezetek a Zsidó Vallás Napját. Simon Ferenc, az ausztriai magyarok főlelkésze, Bécs városának második és huszadik kerületi esperese, a bécsi Keresztény Zsidó Együttműködést Koordináló Bizottság elnökségi tagjaként vesz részt munkájával az esemény megszervezésében. A civil kezdeményezés nyomán, egyházi támogatással létrejött szervezet az év során folyamatosan rendez különböző előadásokat, kulturális eseményeket, és sok egyéb olyan programokat, amelyek által tagjai találkozási lehetőségeket biztosítanak keresztények és zsidók között. A cél nem más, mint egymás megismerése, a közeledés, a békében együttélés, hiszen ahogyan Simon Ferenc vallja: „Testvérek vagyunk, nem ellenségek”. Vele beszélgetett a Zsidó Vallás Napjának apropóján a rolunk.at, együttműködésről, hitről és testvériségről.

Tovább olvasom…

Szentmisék rendje Adventben és Szent Karácsony ünnepén

Adventben Bécsben minden vasárnap 11 órakor
(December 8-án ünnepeld a szentmisét a helyi osztrák plébániával)

A Székelyföldi Énekiskola tanítványainak adventi karácsonyi koncertje december 11-én a szentmise végén


Badenben december 11. vasárnap 16:30 órakor
Figyelem! Technikai okok miatt a szentmise helye a Szent József plébánia Pfarrcafe-jában lesz.
Bécsújhelyen november 27. és december 18., vasárnap, 17 órakor a
Szent Katalin kápolnábanÁldott karácsonyi ünnepeket és békés új esztendőt kíván:
Simon Ferenc érseki tanácsos,
esperes, főlelkész


december 24. "éjféli szentmise" 22:30 órakor

december 25. Urunk születése, karácsonyi ünnepi szentmise 11:00 órakor

december 26. Szent István első vértanú ünnepén szentmise 11:00 órakor

január 1. Újév, Istenszülő Szűz Mária ünnepe, Jézus körülmetélésének emlékezete szentmise 11:00 órakor

január 6. Urunk Megjelenése, 11:00 órakor

január 8. Urunk Megkeresztelkedése, 11:00 órakor
Badenben 16:30 órakor


20 + C - M - B + 23

HÁZSZENTELÉS LITURGIÁJA
(a karácsonyi szentmisék végén szenteltvizet, tömjént és matricát lehet előre csomagoltan haza vinni)

+ Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen.

Békesség e háznak!
És minden lakójának!

Látogasd meg, kérünk, Istenünk, ezt a hajlékot, és az ellenség minden cselvetését messze űzd tőle! Szent angyalaid lakjanak benne, akik minket békében őriznek; és áldásod legyen mindig rajtunk. Krisztus, a mi Urunk által.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írt leveléből (3,12-21)
"Mint Isten szent és kedves választottjai, öltsetek magatokra szívbeli irgalmat, jóságot, alázatosságot, szelídséget és türelmet. Viseljétek el egymást és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Amint az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek! Mindezen felül pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. S Krisztus békéje uralkodjék szívetekben, hiszen erre vagytok hivatva egy testben. Legyetek hálásak. Éljen bennetek elevenen Krisztus igéje. Tanítsátok és intsétek egymást nagy bölcsességgel. Énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent dalokat az Istennek. Bármit szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek s adjatok hálát általa Istennek, az Atyának."

Ez az Isten igéje!
Istennek legyen hála!

Könyörögjünk!
Mindenható Urunk, Istenünk! Álld meg + ezt a hajlékot. Lakjék benne egészség, tisztaság, és Lélek legyőzhetetlen ereje; töltse el alázat, jóság és szelídség, engedelmesség hálaadás az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek. Kérünk maradjon meg szent áldásod ezen a lakáson és minden lakóján, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Kérjük, testvéreim, a mennyei Atyát, hogy a Szent Család legyen példája családunknak:
• Oltalmadba ajánljuk otthonunk minden lakóját: N, N, N, ... (családtagok felsorolása) áldj meg minket, hogy egészségben, békében és szeretetben éljünk!
• Oltalmazd családunkat, annak minden tagját (a nagyszülőket), hogy hűségesek maradjunk Hozzád, és semmi baj vagy megpróbáltatás ne szakítson el minket egymástól és Tőled!
• Add meg, hogy otthonunkba lépő vendégeinket a tőled tanult szeretettel tudjuk fogadni!
• Munkánk és tanulásunk által alakíts bennünket, hogy a világban mindenütt a te szeretetedről tegyünk tanúságot!
• Tedd eredményessé munkánkat, oszlasd el anyagi gondjainkat, szenteld meg örömeinket; a szomorúság és szenvedés óráiban pedig vigaszunkat találjuk meg Tebenned!
• Add, Urunk, hogy elhunyt hozzátartozóink/családtagjaink elnyerjék szeretetük jutalmát, a színről színre látás örök boldogságát!

Mindenható, örök Isten, te példaképül adtad nekünk a Szent Családot, amelyben isteni Fiad földi életében felnövekedett. Add, hogy a családi élet szent legyen, és így elnyerhessük a földi és az örök boldogságot, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Most forduljunk mennyei Atyánkhoz azzal az imádsággal, amit az Úr Jézustól tanultunk: Mi Atyánk...

(Szenteltvíz hintés és tömjénezés)

+ Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen.

Mindenszentek üzenete

Mindenszentek ünnepére és halottak napjára készülnek a magyar hívők Ausztria szerte. Ezekben a napokban magyar nyelvű ünnepi szentmisékre is sor kerül. Ebben az évben Simon Ferenc esperes, az ausztriai magyarok katolikus főlelkésze osztja meg gondolatait az ünnepnapokkal kapcsolatban hallgatóinkkal.

A „mindig nyitott ajtók vallása” avagy Beszélgetés a 25 éve pappá szentelt Simon Ferenccel

simon_ferenc_foto_kiemelt-960x540
Magyarország, Eger, kanyargós, szűk Servita utca. Éden panzió, autófesték szaküzlet, jobbra lakóházak. Bőrzakó, bakancs, zsebemben notesz és toll, ha tizenkilenc éves diákként éppen eszembe jutna a világról valami frappáns, de a leginkább arra gondolok, hogy milyen jó zenekar is a Kispál és a Borz. 25 évvel ezelőtt így baktattam ifjonti vidámsággal a török kiűzetése után a 18. században egy mecsetből és egy, a „hitetlenek” által épített iskola köveiből emeltetett barokk kori Servita templom felé a végtelennek tűnő utcán. Az Ausztriából Magyarországra érkező Szervita rend templomának oldalában, egy kis fülkében mindig ott volt az a bizonyos Szűz Mária szobor, alatta a felirat, amely a déli órában a templomhoz közeledve, nap, mint nap elmondatta velem azt a bizonyos mondatot: „Bárki légy ki erre mégy, mondd szívedből: Üdvözlégy!”
Ausztria, csendes, nyugodt vasárnap délelőtt, 2. kerület, széles bécsi utca, Am-Tabor. 25 évvel később. A bőrzakó már szertefoszlott, az újabb bakancs még pihen, a notesz és a toll továbbra is a farzsebben, de most azért, hogy a reggeli órákban megfogalmazott kérdéseimmel megszólítsam azt az embert, aki a katolikus vallás tanaira felesküdve, negyedszázaddal ezelőtt lépett be papként első alkalommal az utca végén egyre csak közeledő Am-Tabor plébánia szélesre tárt kapuján. „Bárki légy ki erre mégy, mondd szívedből: Üdvözlégy!” – mondogatom magamban, amikor gyalogszerrel megérkezek Simon Ferenc plébános úr templomához, ahol a hagyományoknak megfelelően, hamarosan, 11 órakor kezdetét veszi a vasárnapi magyar Szent mise.

Tovább olvasom…