Keresztény–zsidó imaóra: „Zsidók és keresztények arra hivatottak, hogy áldás legyenek a világnak”

Az ökumenikus imahét nyolcadik napján, január 22-én, vasárnap keresztény–zsidó imaórát tartottak Budapesten az Avilai Nagy Szent Teréz-templomban. Erdő Péter bíboros és Darvas István rabbi tartott igehirdetést, a keresztény felekezetek képviselői imádságokat mondtak.
kzs171
Horváth Zoltán plébános kérésére felállva, csendes imádsággal kezdődött az alkalom a terézvárosi gimnázium diákjait ért veronai buszbaleset áldozatainak emlékére. A terézvárosi templom plébánosa ezt követően köszöntötte az egyházak vezetőit és a híveket.
* * *
kzs172tovább...

Évközi 4. vasárnap

30960co_600

Útmutató látószög váltáshoz
Az a kép, amit Jézus a boldogokról alkot, erősen szembeáll mindazzal, amit sokan közülünk (meg)élni akarnak. Mi inkább szeretnénk sikeresek és elismertek lenni mintsem a vesztesek közé sorolva tartozni. Csak Jézus megfordítja. Éppen azok boldogok, akik mi inkább nem szeretnénk lenni vagy akiké nem szívesen válnánk? Figyelem! Jézus nem azért nem nevezi boldogoknak mert ők olyanok amilyenek. Nem! Jézus megváltoztatja a látószöget. Ő Isten szemével látja őket. Ő a szeretet és igazságosság szemével ítél. Jézus azt mondja: mert Isten az ő oldalukon áll, ezért tapasztalják meg a boldogságot. Egyedül csak Isten vezethet bennünket a boldogságra. Csak az ő közelében válik minden jóra.

Ifimise 11.00 órakor

Évközi 3. vasárnap

Jézusban beigazolódtak a próféták jövendölései.

Jézus názáreti fellépésében képet kapunk arról, hogy ő hogyan mutatkozott be a világnak. Tudatában volt annak, hogy benne beigazolódtak az ószövetségi messiási jövendölések. De módját az ő viselkedéséből kellett kiolvasni. Isten Lelkének erejével jön. Nem földi javakat és dicsőséget hoz népének, hanem az üdvösség örömhírét. Őbenne elérkezett Isten országa, és megnyilvánul a bűnök bocsánatában, a hit világosságában és Isten irgalmának a kiáradásában. A jubileumi esztendő öröme ennek előképe volt.


Szentmise 11.00 órakor

Tag des Judentums

TDJ2017_Plakat_web

Évközi 2. vasárnap

30952co_600
Mielőtt Keresztelő János föllépett a Jordán folyó mellett és prédikálni kezdett az eljövendő Messiásról, nem ismerte Őt. Egészen másnak képzelte, mint aki valójában volt. Amikor azonban személyesen találkozott vele, egyszerre nagy átértékelést kellett végrehajtania. Korrigálnia kellett a lelkében élő Krisztus-képet.

Szentmise 11.00 órakor


m17

Szeretettel meghívjuk közösségünk apraja, nagyját a Széchenyi I. cserkészcsapat és a Bécsi Magyar
Egyházközség által megrendezett Farsangi bálba!

Akinek van, öltsön valamilyen magyar népviseletet, a gyermekek jelmezét szakavatott bírák fogják díjazni.

Étel-italról a rendezőség gondoskodik, batyut tehát senki NE hozzon magával!!

A belépő idén 8 európai aranytallér mindenkinek, ki legalább már 18-adszor érte meg a szüretet.
Ennek egy részét rászorulóknak adományozzuk.

Asztalfoglalásra is van lehetőség, sőt kötelező is. Icánál (0699/11839281) vagy Ildikónál (0699/10753414 vagy
ildiko_piroska@yahoo.com) legkésőbb január 15-ig meg lehet ezt tenni.

A mulatság január 28-án lesz, az Am Tabor plébánia közösségi termében (bejárat : Bécs 2., Alliirtenstr. 1)

Belépés 16 órától. Gyerekeknek és felnőtteknek 17:30-tól 18:30-ig a Napraforgók néptánccsoport biztosít zenés programot. A felnőtteknek a talpalávalót a Tequila zenekar fogja húzni, hajnali 2:00-ig.

Szeretettel hívunk minden szórakozni
vágyót, hogy tapossuk el együtt a farsangot, kívánjuk, hogy mindenkinek kedve teljen, ha eljön!

A rendező Cserkészvezetők

Szent Karácsony

30838co_600
Áldott karácsonyi ünnepeket és békés új esztendőt kíván:
Simon Ferenc esperes, főlelkész


december 24. "éjféli szentmise" 22.30 órakor

december 25. Urunk születése, karácsonyi ünnepi szentmise 11.00 órakor

december 26.
Szent István első vértanú, karácsony másod napja 11.00 órakor

december 27.
Szent Család vasárnapja, Óévvégi hálaadó szentmise 11.00 órakor

január 1.
Újév, Istenszülő Szűz Mária ünnepe, 11.00 órakor

január 6.
Urunk Megjelenése, 11.00 órakor

január 8.
Urunk Megkeresztelkedése, 11.00 órakor
16.30 órakor Badenben

Advent negyedik vasárnapja

30828co_600

József álmának üzenete egyszerű. Vedd magadhoz Máriát. Az álom üzenete mindig az, hogy engedd közel magadhoz, fogadd el. Az álom sohasem mondja azt, hogy küldd el, lökd el, határold el magad. Hanem: engedd, hogy nálad legyen. Állj mellé. Tarts vele és gyermekével. Vedd magadhoz az idegen gyermeket mintha a tiéd lenne. Tégy valamit, amit józan ésszel nem lehet teljesen megmagyarázni. Ne cselekedj mindig kiszámíthatóan és ésszerűen. Az életben sokszor van szükséged ésszerű érvekre, de mindig marad egy kis rész, amit nem lehet semmilyen ésszerűséggel megmagyarázni. Cselekedj nyugodtan néha ésszerűtlenül, amikor is a belső angyali hangra hallgatsz. Bízzál inkább a szíved hangjában mint a józan ész hangjában. Bízzál inkább az irgalmasság hangjában mint az igazságosság hangjában.

Szentmise 11.00 órakor Közreműködik: a Vox Mirabilis Kamarakórus Székesfehérvárról
15.00 órától a Senior csoport előkarácsonyi ünnepsége az Am Tabor plébánián. Mindenkit szeretettel várnak
17.00 órakor pedig szentmise és betlehemes játék Wr. Neustadtban, Közreműködik: a Vox Mirabilis Kamarakórus Székesfehérvárról