Advent harmadik vasárnapja

Pasted Graphic 1

Az egyházi év főszezonjának közepén, az adventi idő felén, a harmadik adventi vasárnap ijesztően zavaró. Mert a témája igazából nem az adventi öröm vagy a karácsony előtti kedélyesség, hanem a hit kockázata. Egy olyan hité mint amilyen a keresztelő és előhírnök Szent Jánosé mely a börtönbe vezethet vagy mint Maximilian Kolbeé mely a halálba vezethet. És még sem reménytelen. Mert ezt a hitet sem a börtönrácsok sem a halál nem rendítheti meg. „Menjetek és vigyétek hírül Jánosnak, amit hallotok és láttok“ mondja Jézus tanítványainak. És Kolbe atya halálcellájában ég a húsvéti gyertya.

Ifjúsági szentmise 11.00 órakor

Advent második vasárnapja és lelkinap

27170co
„Készítsétek elő az Úr útját! Egyengessétek ösvényét, és minden ember meglátja az Üdvözítőt, akit elküld az Isten.“ (Lk 3, 4. 6)
Márk azzal vezeti be a könyvét, hogy Jézus Krisztusról, az Isten Fiáról közli az örömhírt. Az ő megjelenése a megváltás kezdete volt, amit az Ószövetségben a fogságból való szabadulás jelképezett. Jézus Krisztusban Isten személyesen jön hozzánk. Ezért Keresztelő János joggal követeli a bűnbánatot mint előkészületet. János maga is kifejezte hódolatát az e jövendő Megváltó előtt. Minket is segít a karácsony megünneplésében, ha arra gondolunk, hogy Krisztusban Istennel találkozunk.

Szentmise 11.00 órakor
16.30-kor BADENBEN


Kétségtelen, hogy Isten előkészítette Máriát üdvtörténeti szerepére, hogy a Megváltó anyja legyen. A ,,kegyelemmel teljes'' kifejezés is erre vall. Olyan teljességről van itt szó, amely megfelel ennek a méltóságnak. Akit Isten így kitüntet, azt egészen szeretetébe fogadja, és úgy felvértezi, hogy emberré lett Fia is tisztelettel tekinthet rá, mint anyjára. Ezért értelmezte az Egyház az ő kegyelmi teljességét úgy, hogy soha nem volt a bűn hatalma alatt, s annak következményei sem
nehezedtek rá.
DECEMBER 8. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
Lelkinap Richárd atyával 10.00 órától és szentmise 16.00 órától

Advent első vasárnapja

27166co

Nincs egész évben még egy olyan elvárásokkal és vágyakkal teli idő mint a most kezdődő. Sokszor mindaz amire vágyunk, nem teljesül be és ezért a csalódások előre programozottak. De elsősorban nem ezért hat józanul a mai evangélium. Ellenkezőleg: meg vagyunk hívva, hogy engedjük magunkat felébreszteni egy éber adventre. Elevenségre vagyunk hivatottak, aminek semmi köze nincs a hektikus karácsonyi előkészületekhez. Nyissuk meg szívünket, lelkünket a hit hívó és ébresztő szavának.

Szentmise 11.00 órakor közreműködik a „Liszt Ferenc“ kórus
12.00 órakor felnőtt hittan, téma: A négy evangélista?
Bérmálkozási és elsőáldozási felkészítő

November 26-án, szombaton, szentmise 17 órakor Bécsújhelyen a Katalin kápolnában majd Katalin-napi-bál

Lelki nap: "Keresd a békés és járj utána!"

Pasted Graphic
A lelki nap időpontja: 2016. december 8. csütörtök
Am Tabor plébánia, 1020 Bécs, Hochstettergasse 1.
 
Előadó: Korzenszky Richárd OSB perjel

A tihanyi bencés apátság vezetője, Richárd atya, mára sokak számára példakép. Magas a mérce, amelyet pedagógusi, tudományos kutatói, köztisztviselői, igazgatói, intézményvezetői, írói és nem utolsósorban bencés apátsági elöljárói tevékenységével felállított. Megértő, közvetlen és derűs személyiségével, hétköznapi és 'magas' diplomáciai tehetségével, a XXI. századi kommunikációs technikák sokoldalú művelésével egyaránt vonzza az igaz hitre vágyókat...

1941. november 27-én született Csornán.
Az általános iskolát Kapuváron, gimnáziumi tanulmányait Pannonhalmán végezte,
1959-ben érettségizett.
1959-ben belépett a bencés rendbe.
1964. május 23-án szentelték pappá Pannonhalmán.
1964-1968 között az ELTE BTK magyar - orosz szakos hallgatója.
1968-73-ig gimnáziumi tanár Győrben.
1973-tól 1989-ig gimnáziumi és főiskolai tanár, főapáti titkár Pannonhalmán.
1979-től 1989-ig gimnáziumi és diákotthoni igazgató Pannonhalmán.
1989-től 1991-ig főmonostori perjel Pannonhalmán.
1991-1994 között miniszteri biztos a Művelődési és Közoktatási Minisztériumban, 1990-től a Magyar Katolikus Egyház megbízott képviselője a Minisztériumban.
1992-től a Katolikus Iskolák Főhatóságának ügyvezető elnöke.
1994-től a Tihanyi Bencés Apátság vezetője.
1996-tól a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Iskolabizottságának elnökhelyettese.

Tervezett napirend

10:00-12:00 Reggeli ima, délelőtti elmélkedés
12:00-15:00 Ebédszünet, lehetőség az elcsendesedésre
15:00-16:00 Délutáni elmélkedés, beszélgetés Richárd atyával
16:15-17:00 Szentmise 
14:30-16:00 Gyónási lehetőség
 
Ebédet – székelykáposzta - előzetes megrendelés alapján, elegendő jelentkező esetén tudunk biztosítani. Ára 7,00 €
Gyermekekre felügyeletet biztosítunk
Jelentkezés az ebédre és a gyermekfelügyeletre: 
Telefonon: 0699/118 39 281 Szemerédi Icánál vagy 
E-mail-ben: kmem.wien@gmail.com

Rövid képes beszámoló

Szent Erzsébet búcsú 2016

Szent Erzsébet búcsú

SZENT ERZSÉBET BÚCSÚ
Szent Erzsébet!
Te Krisztus szemével néztél,
Krisztus kezével adtál,
Krisztus szívével szerettél...
Segíts, hogy mi is
Krisztus szemével lássunk,
Krisztus kezével adjunk,
Az Ő szeretetével szeressünk.
Remélünk benned,
Bízunk benned,
Isten munkatársát látjuk benned,
Krisztus szemével néző,
Krisztus kezével adó,
Krisztus szívével szerető
Szent Erzsébet! Ámen.


Vasárnap, 2016. november 20-án, 11.00 órakor Dejicsics Konrád bencés
atyával, adunk hálát Istennek Szent Erzsébetért.
Erre a jeles ünnepre hívjuk Önt és kedves Családját!
Aki teheti jöjjön népviseletben!

Évközi 33. vasárnap

30727co_600Az apostol saját példáját állítja azok elé, akik téves hitben várják a világ azonnali végét, Krisztus második eljövetelét, és tétlenségben töltik napjaikat. Ő maga nem akart mások kegyéből élni. Az evangélium hirdetése mellett megkereste a maga és kísérői mindennapi kenyerét. Mindenkinek igazi helytállással kell várni a számadás idejét.

Szentmise 11.00 órakor