A Szent Negyven Nap első vasárnapja, hamvazkodás, Böjte Csaba testvér látogatása

27523co_300
Az írás elegendő

Gazdagság, határtalanság és hatalom. Az ördög kísértéseivel még ma is találkozhatunk. Talán még fantázia dúsabban és rafináltabban lép fel mint Jézusnál, és az ördögöt nem könnyű felismerni. De hogyan maradhatunk állhatatosak? Úgy ahogy azt Jézus tette. Egyedül csak Isten igéjével.


Böjte Csaba testvér Bécsben és Bécsújhelyen

2017. március 4. szombat, 18.00
Am Tabor plébánia nagyterme, Hochstettergasse 1, 1020 Wien
KMÉM, BMKE
Böjte Csaba testvér beszámolója a dévai Szt. Ferenc Alapítvány jelenlegi helyzetéről.


2017. március 5., vasárnap
Szentmisék Csaba testvérrel:
11.00 Deutschordenskirche,
17.00 Wr. Neustadt-i Dóm
Egyházközségi Képviselőtestületi Választások: A Magyar Egyházközségben 14 jelöltből 8 képviselőt kell választani.
Szavazni a szentmise előtt és után Bécsújhelyen március 5-én!


A szentmiséken gyűjtés rendezünk a ferences alapítvány (dévai gyerekek) részére!

Évközi 8. vasárnap

IMG_0028A Gondviselésbe vetett bizalomról Jézus üzenetének egyik legszebb, legvigasztalóbb szakaszát halljuk ma (Mt 6, 24-34). De egyben a legjobban próbára teszi követői hitét. Az ószövetségi megpróbáltatásokat szenvedő, ellenségeitől üldözött hívő ember is nehezen talált megnyugvást, amikor a világban tapasztalható rosszat, az ártatlanok szenvedését látta, miközben a „gonoszoknak” jól ment a sorsuk. Erről szólnak Jób vagy a zsoltáros lázadozásai, panaszai.

Szentmise 11.00 órakor
Szentmise Bécsújhelyen 17.00 órakor a Katalin kápolnában

Évközi 7. vasárnap

IMG_0003_600
Szeressétek ellenségeiteket!

Itt Jézus folytatja annak kifejtését, hogy tanítása tökéletesíti a törvényt. A ,,szemet szemért'' előírásban az igazságosság jut érvényre, abban az értelemben, hogy a büntetés nem lehetett súlyosabb, mint az okozott kár. Jézus újdonsága abban van, hogy a rosszat jóval, a gyűlöletet szeretettel kell viszonozni. Ezzel nem tolja félre a közösségi igazságszolgáltatást, hanem azt akarja, hogy a megbocsátás menjen el a végső határig. A megokolás az, hogy mi is rászorulunk Isten irgalmára, s annak előfeltétele az, ha mi magunk is irgalmasok vagyunk. Az irgalmasságot a mennyei Atyától kell megtanulnunk.


Szentmise 11.00 órakor

Ökumenikus istentisztelet Bécsben

„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket magával Jézus Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát;” (2Korinthus 5.17-18).
DSC_0543_600
2017. február 5-én délután öt órakor kezdődött az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat, az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet, és a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség ökumenikus istentisztelete a Bécs – Belvárosi református templomban.

Mindig különlegesek számomra az ökumenikus istentiszteletek, amelyek azt hangsúlyozzák, erősítik, ami minden keresztény embernek egyre nélkülözhetetlenebb ebben a zaklatott világban: a hit megtartó erejét a mindennapi életben, és az összetartozást a keresztény hitben.

A keresztény egyházak Ausztriában is megtartják az Ökumenikus Imahetet a Krisztus-hívők egységéért. Az ökumenikus imahét témáját évről-évre más ország egyházai határozzák meg. A 2017-os imahét témáját a németországi keresztények dolgozták ki, a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából. Ennek jegyében közösen úgy határoztak, hogy ezt az évfordulót Krisztus-ünnepként fogják megünnepelni. Az idei mottó: „Krisztus szorongató szeretete” (2 Kor. 14-20). Idén a református gyülekezet adott otthont ennek az alkalomnak.

Karvansky Mónika református lelkipásztor köszöntötte a jelenlévőket, majd Simon Ferenc katolikus esperes, főlelkész szólt arról, hogy milyen fontos az egység a hívők között. Nt. Juhász Réka evangélikus lelkipásztor imájában szintén az összetartozást hangsúlyozta, és a hívek közötti falak lebontására biztatott.
DSC_0591_600
Meghallgathattuk Dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész (a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára) igehirdetését, aki az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat és a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség meghívására érkezett közénk. Dr. Fischl Vilmos arról beszélt, hogy mit jelent a keresztény ember számára Krisztus szorongató szeretete. Handl György orgonaművész, kántor segítségével gyönyörűen szólaltak meg a szent énekek. Az istentiszteletet után szeretetvendégségre került sor, ahol kötetlenül és jókedvűen beszélgethettünk egymással.

Áldás, békesség! Erős vár a mi Istenünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Bármelyik köszöntést hallom, megnyugszik a lelkem, és tudatosul bennem, hogy nem vagyunk egyedül. Mert nem az számít, ami elválaszthatna bennünket egymástól, hanem az, ami mindannyiunkat összeköt…

Miklós Tünde

a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa (Ausztria)

Évközi 6. vasárnap és Betegek kenete

31056co_600
"Isten és Izrael szerelmi története a legmélyebben abban valósul meg, hogy Isten odaadja népének a Tórát, ami azt jelenti, hogy fölnyitja a szemét az ember igazi lényegének látására, és megmutatja neki az igazi emberlét útját;"

DEUS CARITAS EST
XVI. Benedek pápa enciklikájaimage_preview
"Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve: én felüdítelek titeket." (Mt 11,28)
Minden év február 11-én emlékezünk meg a betegek világnapjáról.
Ezért a vasárnapi szentmisében 11.00 órakor a betegek szentsége is kiszolgáltatásra kerül.
Ha valaki valamilyen testi-lelki betegségben szenved és szeretné a betegek kenetét felvenni kérjük gyónjon meg és járuljon a szentáldozáshoz.

Badenben szentmise 16.30 órakor

Ökumenikus ima


oikoumene_400
Ökumenikus istentisztelet a Krisztus-hívők egységéért
Vasárnap, 2017. február 5-én, 17.00 órakor a Református templomban.
Cím: 1010 Wien, Dorotheergasse 16

Vendégünk: dr. Fischl Vilmos Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsanak főtitkára, evangélikus lelkész
Az istentiszteleten Juhász Réka evangélikus lelkész, Karvansky Mónika református lelkipásztor és Simon Ferenc esperes, főlelkész szolgálnak.

Mindenkit szeretettel várunk!

Évközi 5. vasárnap, gyertya szentelés és Balázs-áldás

31051co_600
Ha mi egymásnak kenyeret és a sót ajándékozunk, az a vendégszeretet jele. Ha mi embertársunk számár kenyér és só vagyunk, az Isten emberszeretetének jele.

Szentmise 11.00 órakor Bécsben

Jézus gyermekkorától kezdve aláveti magát a törvény előírásainak, s ezzel igazolja az Atya iránti engedelmességét. Az agg Simeon felismeri benne a Megváltót, a világosságot és az üdvösséget. Eljövetelével egyúttal megkezdődik az ítélet. Mivel egészen Isten akaratát és szentségét képviseli, sokan ellene mondanak neki saját népéből is. Mária különös módon megéli majd ezt a feszültséget, amely kialakul Jézus és a nép vezetői között. A megváltásban tehát benne van az elegettevő szenvedés is.

Vasárnap, február 5-én hozzunk magunkkal a templomba gyertyát! Gyertyás körmenettel emlékezünk meg Urunk bemutatásának ünnepéről. A szentmise végén pedig Balázs áldásban részesülhet mindenki.

Szent Balázsra csodás fényt vet a legenda.
Egy napon rémült anya sietett hozzá, mert fia egy torkán akadt halszálkától fuldokolt. A szent megáldotta a fiút - egy másik változat szerint eltávolította a szálkát -, és így megmentette a haláltól.
Egy másik alkalommal, amikor a bíró elől visszakísérték cellájába, úgy segített egy asszonyon, hogy visszaadta sertését, amelyet farkas rabolt el. Az asszony hálából ajándékot hozott neki, húst, kenyeret és gyertyát. Balázs nem maradt adós: a gyertya-fölajánlás évenkénti megismétlését különleges áldásával kötötte össze.
A szent csodáiból nem hiányzik annak a magatartásnak a megnyilvánulása sem, amelyet humornak vagy paraszti huncutságnak lehetne nevezni. A helytartó először vízbefojtás általi halálra ítélte. Abba a tóba kellett vetni őt, amelybe korábban keresztény asszonyokat fojtottak, mert beleszórták a helytartó házi isteneit a tóba. A bölcs csodatévő akkor a következőt tette: a partra érve rövid áldást adott a számára halált jelentő tóra, aztán a vízen járva a tó közepéig sétált. Ott megfordult, és barátságosan fölszólította bíráit, hogy saját isteneikbe vetett hitük bizonyságául kövessék őt a vízen járva. Hatvanöt férfi elfogadta a kihívást, és mind a vízbe fulladt.

A hívő nép még ma is szívesen fogadja a szent áldását a Gyertyaszentelő gyertyáinak szelíd fényében.

Istenünk, aki Szent Balázs püspököt oltalmazó segítségül adtad népednek, kérünk, közbenjárására engedd, hogy földi életünkhöz egészséget és békét, örök életünkhöz pedig irgalmat nyerjünk Tőled!