Évközi 30. vasárnap, 1956-os megemlékezés

Isten másként látja a dolgokat
A példabeszéd elsősorban a helytelen vallásosság és az elbizakodottság bírálata. A farizeus dicsekszik Isten előtt a törvény és a hagyomány aprólékos megtartásával, s azt nem a kegyelemnek tulajdonítja, hanem saját erejének. A rokonszenves vallásosságot a vámos, az idegen szolgálatban levő adószedő képviseli, aki tudja, hogy vétkezett, de őszinte bűnbánatot tart, és bízik Isten irgalmában.

A szentmise 11.00 órakor
16.30 órától 1956-os megemlékezésIMG_1132_800


IMG_1133

IMG_1134

IMG_1135
Évközi 29. vasárnap

30623co_600
Imádkozni elsősorban nem azt jelenti, hogy "forró drótunk" van Istenhez, hanem inkább azt, hogy Isten előtt térdelek, Isten előtt állok, isten előtt ülök vagy Istennel járok. (Friedhold Vogel)

11.00 órakor szentmise.

Az erdélyiek vasárnapjáról képes beszámoló itt…

Termány áldás-hálaadás, ifimise

leo
Mindenért adjunk hálát az Úrnak, és dicsőítsük őt!

A történet azt világítja meg, hogy Isten nagy tettei Jézust igazolta küldetésében. Aki testi gyógyulást ad, az a lelket is meg tudja gyógyítani. Amellett irgalmas szívéről is tanúságot tesz. Elővételezte a jótéteményt és nem kért hálát. Jellemző azonban a célzása, hogy csak egy idegen jött vissza hálát adni.

Szentmise
11.00 órakor terményáldó hálaadó szentmise. Mint az ősegyházban szeretnénk mi is a hálánkat kifejezni és abból amink van a szegényeknek is adni. Ezért aki teheti, hozzon magával tartós élelmiszert (cukor, liszt, olaj, száraztészta, rizs.....) amit felajánláskor az oltár elé teszünk és a szegényeknek adunk.

Szentmise Baden-ben 16.30 órakorÉvközi 27. vasárnap, Erdélyiek vasárnapja

erdvas_600A jó szolga nem pusztán kötelességből, hanem szeretetből végzi munkáját

A tanítványok látják, hogy Jézusnak milyen bizalma van az Atya iránt. Ezért kérik, hogy erősítse hitüket. Ő a keleti ember stílusában ad választ. A lehetetlenre való utalás éppen azt jelzi, hogy a hitből fakadó bizalom azt is elérheti, ami lehetetlennek látszik. Viszont a hitet és a bizalmat akkor is meg kell őrizni, ha úgy tűnik, hogy Isten keményen bánik velünk. Erre Jézus saját korából vette a képet. A szolgákat uruk általában nem kényeztette el, de azért azok kitartottak szolgálatukban.

A vasárnapi szentmisében, 2016. október 2-án, különösen is imádkozunk az erdélyiekért és megemlékezünk az aradi vértanúkról.


Népek Vasárnapja

sonntag_der_voelker_2016Boldog emlékezetű König bíboros úr püspöksége óta a Népek Vasárnapját hagyományosan szeptemberben rendezik meg a Bécsi főegyházmegyében.
Erre az alkalomra a Bécsi főegyházmegye területén élő különböző anyanyelvű európai származású népcsoportok egyházközségei vesznek részt. A szentmise több nyelvű lesz, ami azt jelenti, hogy különböző részek különböző nyelven hangzanak el.

A 10.15 órakor kezdődő ünnepélyes szentmisét idén Franz Scharl segédpüspök úr fogja celebrálni a Stephansdomban, utána szeretet-vendégségre várnak mindenkit, az Érseki Palota árkádos udvarába, ahol a különböző népcsoportok hagyományos ételeit lehet megkóstolni.
(A Deutschordenskirche-ben ezen a vasárnapon magyar nyelvű szentmise nem lesz.)

Magyar szentmise Bécsújhelyen a Katalin kápolnában 17.00 órakor!
Domplatz 1
2700 Wiener Neustadt

Évközi 25. vasárnap

26846co_200
Okosan használjuk fel a ránk bízott javakat!

A példabeszéd olyan elbeszélő műfaj, amelynek megvolt a saját törvényszerűsége, és aszerint kellett értelmezni. Az egész történet egy gondolatot emel ki, de azt kellő nyomatékkal. Itt az alapgondolat az, hogy amíg rendelkezésünkre állnak a földi javak, azok felhasználásával kell érdemeket szerezni az örök életre. Ez a világosság fiainak az okossága. Ha látjuk, hogy a világ fiai mennyire igyekeznek földi jövőjüket biztosítani, meg nem engedett módon is, annál inkább kell nekünk Isten akarata szerint felhasználni az időt, és javainkat a szeretet gyakorlására fordítani.

Szentmise 11.00 órakor

Mariazell-i zarándokalt

MAGYAR ZARÁNDOKNAP MÁRIACELLBEN
2016. szeptember 24. szombat

A zarándoklatot vezeti:
Császár István Szombathelyi Egyházmegyei Kormányzó


Kántor: Pálmai Árpád
Orgonista: Bazsó Cecília

12:00-12:30 Érkezés a P1 parkoló! (A1-Benzinkút mellett, Ludwig Leber Straße)
12:40 Közös bevonulás a városba a Keresztútjáráshoz
13:00 Bevonulás az Irgalmasság Kapuján, szentmise
15:00-16:00 Keresztút
16:00-20:00 Szabadprogram
20:00 Gyertyás körmenet
(Háromnyelvű)
21:00 Elutazás