2018

Szent Karácsony

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés új esztendőt kíván:
Simon Ferenc esperes, főlelkész

december 24. "éjféli szentmise" 22:30 órakor

december 25. Urunk születése, karácsonyi ünnepi szentmise 11:00 órakor

december 26. Szent István első vértanú, karácsony másod napja 11:00 órakor

december 30. Szent Család vasárnapja, Óévvégi hálaadó szentmise 11:00 órakor

január 1. Újév, Istenszülő Szűz Mária ünnepe, 11:00 órakor

január 6.
Urunk Megjelenése, 11:00 órakor
Badenben 16:30 órakor

Házszentelési imák

január 13.
Urunk Megkeresztelkedése, 11:00 órakor

Advent 4. vasárnapja

29647co_600

Minden valódi élet találkozás.
Martin Buber

Advent 4. vasárnapja, szentmise 11:00 órakor, bérmálkozási és elsőáldozási felkészítő

Advent 3. vasárnapja

29643co_400
Keresztelő János arra szólít fel engem, hogy komolyan vegyem önmagamat és életemet. Olyannyira kell komolyan vennem önmagamat s életemet, hogy nem kerülhetem ki felszólítását a megtérésre.

Advent 3. vasárnapja, szentmise 11:00 órakor, közreműködik a Darnózsel-i kórus, bérmálkozási és elsőáldozási felkészítő
Szeniorok előkarácsonyi-adventi ünnepsége. Mindenkit szeretettel várunk az Am Tabor plébánián 15 órakor!
17:00-kor szentmise Bécsújhelyen a Dómban
Gyóntatás: minden pénteken 18:00-20:00 órakor a Stephansdomban

Advent 2. vasárnapja

Minden ember meglátja az Isten üdvösségét
Lukács Keresztelő János fellépésében a történelem fordulópontját látja, mert János már bejelenti a Megváltó érkezését. Ez lesz egyúttal az idők teljessége. A történelem úgy alakult, hogy a Megváltó véghezvihesse benne művét. János az Isten szavát közvetíti, amikor Izajás szövegével buzdítja az embereket bűnbánatra. A hegyeket le kell hordani, a völgyeket föl kell tölteni. A bűnbánat teszi alkalmassá az embert arra, hogy megszabaduljon bűnös vágyaitól és készséges lélekkel kitáruljon Isten akarata előtt.

11:00 órakor ifi szentmise
12:00 órakor bérmálkozási és elsőáldozási felkészítő
16:30 szentmise Badenben
Gyóntatás: minden pénteken 18:00-20:00 órakor a Stephansdomban

Advent 1. vasárnapja

25823co_200
Elközelgett a ti megváltásotok.

A kozmikus katasztrófák, amelyek Krisztus második eljövetelét és az ítéletet bevezetik, lehetnek valóságok, de úgy is fel lehet fogni őket, mint ószövetségi kifejezéseket, amelyek Krisztus hatalmát szemléltetik. Az evangélium igazi mondanivalója az, hogy az emberek különféleképpen élik meg ezeket a jelenségeket. Akik nem hisznek, azokban félelmet keltenek, mert a megsemmisülés fenyegetését hozzák. A hívők azonban tudni fogják, hogy az igazságos bíró közeledik, aki megjutalmazza övéit hűségükért. Azért kell virrasztani és készen lenni, hogy a Krisztussal való találkozást ilyen bizalommal várhassuk.

11.00 órakor szentmise közreműködik a „Liszt Ferenc“ kórus
Bérmálkozási és elsőáldozási felkészítő


Krisztus Király vasárnapja

Paradoxon, hogy Jézus éppen szenvedése során beszél királyságáról. Éppen akkor király Jézus, amikor elítélik, megostorozzák, keresztre szegezik. Így Jézus szuverén úr marad szenvedése során is, minden külső megsemmisülés és sértés ellenére.
Ez azt jelenti, hogy belső királyságomat a magam keresztútja sem tudja megsemmisíteni. Éppen ott, ahol mások meg- és elítélnek, ahol nem értenek meg, ahol megostoroznak, megbántanak, nevetségessé tesznek, van bennem valami, amit senki sem sérthet meg. Ott, ahol vereséget szenvedek, van bennem valami, ami nem törhet össze. Még halálomban sem foszthatnak meg isteni méltóságomtól. A tudat, hogy királyságom nem ebből a világból való, ebben a világban szabadságot ad, bizalmat, ráhagyatkozást szül, belső erőt kölcsönöz, amit senki sem törhet össze.

Szentmise Bécsben 11.00 órakor
Bécsújhelyen 17.00 órakor

SZENT ERZSÉBET BÚCSÚ

Szent Erzsébet!
Te Krisztus szemével néztél,
Krisztus kezével adtál,
Krisztus szívével szerettél...
Segíts, hogy mi is
Krisztus szemével lássunk,
Krisztus kezével adjunk,
Az Ő szeretetével szeressünk.
Remélünk benned,
Bízunk benned,
Isten munkatársát látjuk benned,
Krisztus szemével néző,
Krisztus kezével adó,
Krisztus szívével szerető
Szent Erzsébet! Ámen.

Vasárnap, 2018. november 18-án, 11.00 órakor
Szent Erzsébet búcsú, Gérecz Imre bencés atyával, köszöntőt mond Dr. Nagy Andor Magyarország új nagykövete.
Az ünnepi szentmisében a 40 éves "Liszt Ferenc" kórus működik közre.

Erre a jeles ünnepre hívjuk Önt és kedves Családját!
Aki teheti jöjjön népviseletben!


A Stephansdom szomszédságában (Singerstrasse) áll a Német Lovagrend temploma. A lovagrend Erzsébet-tisztelete a szent Konrád nevű sógorától eredeztethető, aki nagymesterük volt, s Marburgi Konráddal együtt szorgalmazta Erzsébet szentté avatását. A templom barokk főoltárán Tobias Pock festménye Szent Erzsébet mennyei megkoronázását ábrázolja. Erzsébet szerzetesi ruhában érkezik a Szentháromság dicsőségébe, és térdelve hódol az Ég királynője előtt. Mária ölén a gyermek Jézus áll, aki azt arany királynői koronát helyez Erzsébet fejére, mint amely az előtérben a földön látható, jelezve, hogy Erzsébet minden világi hatalomról és gazdagságról lemondott. Erzsébet felett az Atya és galamb képében a Szentlélek jelenik meg, fénylő sugárözönt árasztva a mennyei koronát alázatosan fogadó asszonyra. Mögötte császárnéi öltözetben a Jézus keresztjét megtaláló Szent Ilona látható, kezében a szent kereszttel. Mellette páncélba öltözve áll Lajos őrgróf, Erzsébet férje, aki a keresztes háborúba indulva adta életét Jézusért. Két oldalt kis angyalok lebegnek, akik közül az egyik a Szent Erzsébet legendájából ismert rózsákat tart a kezében.
2007-ben 10 éve Krisztus Király ünnepén Dr. Veres András szombathelyi püspök atya megáldotta a Szent Erzsébet mozaikot a templom bejáratánál, amit Puskás László görög katolikus pap készített.

Évközi 32. vasárnap

Aki szegénységéből csak egy keveset is adakozik, az többet ad, mint a bőkezű gazdagok.

Az evangélium két ellentétes képe jól bemutatja Jézus mondanivalóját. Ő a vallásosságon életformát ért. Vannak akik a vallási gyakorlatokban csak önmagukat keresik, nem Istent, és így hiányzik belőlük a keresztény vallás lényege, ami igazából nem vallás hanem életforma. A szegény özvegy jelenete két dologra mutat rá. Az egyik az, hogy Istennek nem az adomány nagysága fontos, hanem a lelkület. A másik pedig az, hogy Isten látja legkisebb tetteinket is, és számon tartja azokat.

Szentmise Bécsben11.00 órakor
Szentmise Baden-ben 16.30 órakor

Évközi 31. vasárnap

A főparancs: a szeretet Isten és embertársaink iránt.
A zsidók mindennapi imája az egyetlen Isten megvallása és az iránta való szeretet említése. Jézus ezt nyilvánítja ki főparancsolatnak, de hozzáteszi a felebaráti szeretet kötelezettségét is. A kettőnek összekapcsolása és egymás mellé állítása az ő újítása. Egyiket a másik nélkül nem lehet megvalósítani. Isten iránt való kötelességeink legtöbb esetben az emberekhez való viszonyunkban jelentkeznek. Aki igyekszik a szeretetet megvalósítani, abban benne van a hajlandóság minden más parancs teljesítésére.

Szentmise 11.00 órakor

Évközi 30. vasárnap, mindenszentek és halottak napja

25609co_200
Jézus visszaadja a vak látását, az pedig követi őt.

Nem véletlen, hogy Márk evangéliumában ez az utolsó gyógyítás, és akkor játszódik le, amikor Jézus az utolsó húsvétra Jeruzsálembe megy. Ő meggyógyítja a vak szemét, az pedig hisz benne és Dávid fiának szólítja. A nép vezetői azonban lelkileg vakok maradnak. A csoda elbeszélése azzal végződik, hogy a meggyógyult vak követi őt az úton. Ez is az apostoli tanítás kicsengése. Akinek megnyílik a szeme a hitre, az követi őt életének alakításában is.

Szentmise Bécsújhelyen a Szent Katalin kápolnában 17.00 órakor!
Cím:
Domplatz 1
2700 Wiener Neustadt

November 1-én Szentmise 11.00 órakor
Halottaknapján, november 2-án, nem lesz szentmise, ezért kedves halottainkról november 1-én, a szentmise végén emlékezünk meg.

Évközi 29. vasárnap

Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon, és életét adja váltságul üdvösségünkért.

Isten országának igazi természetét a tanítványok sem fogták fel Jézus nyilvános működése idején. Ahhoz az ő halálát és feltámadását kellett átélniük. Még a két kiváltságos tanítvány is földi országot vár. De megkapják azt a tanítást, amely már az Egyháznak szól. Krisztus kelyhét ki kell ürítenünk és rábízni magunkat az Atya gondviselésére. A vigasztaló tudat az, hogy az ő kelyhét isszuk, az ő szenvedésében részesülünk, ezért így könnyebb a kitartás és biztosabb a remény.

Megemlékezés

11.00 órakor a Szentmisében megemlékezünk az 1956-os magyar forradalomról és szabadságharcról és imádkozunk a magyar nemzetért.

Szeretettel várunk mindenkit, hogy együtt ünnepeljünk és emlékezzünk!
Évközi 28. vasárnap

Az önkéntes szegénység az akadálytalan Krisztus-követés útja.

Az apostoli igehirdetés józanul megőrizte Jézus tanítását. Különbséget tett Isten akaratának teljesítése és az evangéliumi tanácsok követése között. Az Isten és az emberek iránti kötelességeinket, vagyis "a törvényt" kötelezően meg kell tartani, ez az üdvösség feltétele. Lehetnek azonban olyanok, akik többre éreznek hivatást, és Jézus áldozatos életét is követni akarják. Elsősorban nekik szól a felhívás, hogy vállalják a szeretet áldozatos gyakorlását. A teve és a tű foka mint keleti hasonlat viszont rámutat arra, hogy a földi javak mennyire le tudják kötni az ember érdeklődését, s akkor alig marad hely az örök igazságok számára.


Szentmise 11.00 órakor
Szentmise Baden-ben 16.30 órakor

Évközi 27. vasárnap

29439co_400
Márton Áron: A házasság-két személy közössége
Az emberiség életfolyamatát a házasság és a család tartja fenn és táplálja. Nemcsak azáltal, hogy itt (a családon belül) születik az új nemzedék, hanem azáltal is, hogy itt fakadnak a termékeny új tehetségek, erők, remények. Ha ez a forrás elapad vagy megzavarodik, elapad a megújhodás reménye és lehetősége is.

Emberként létezni annyit jelent, mint más emberrel együtt létezni. Az ember sajátos létmódja (egy) másik ember társaságára utalja. Ha nem találkozik ezzel a társsal, élete csonka, szegényes marad. Az emberi együttélésnek egészen sajátos megvalósulása a férfi és nő életközössége. Az a lény, akit embernek mondunk, a férfiban és a nőben együtt valósul meg. A férfi és nő külön-külön az embernek csak egyik képét képviseli. Különböznek egymástól, de egymásnak vannak rendelve. Ez a különbség és egymásnak rendeltség hajtja őket egymáshoz. S csupán ez a hatalmas hajtóerő viheti csak végbe, hogy az ifjú és a lány, akik egymásról azelőtt nem is tudtak, más-más családból származnak, különböző életkörülmények közül jönnek, a legnagyobb örömmel adjanak egymásnak kezet, és sorsukat összekapcsolva, együtt vállalják a kifürkészhetetlen és bizonytalan jövőt.

Isten alkotta a férfit és a nőt úgy, hogy keressék egymást, s testileg-lelkileg a legteljesebb módon egyesüljenek a felelősségteljes szeretetben. Átadják magukat egymásnak, feltárják egymás előtt személyiségük titkát, éspedig a legteljesebb mértékben, amennyire a földi életben egyáltalán lehetséges. A házasságban két emberi személy, a férfi és a nő bevonja egymást kölcsönösen a saját életébe. És ezt a kölcsönös megnyílást és önátadást nem lehet többé visszavonni. Akik ilyen kapcsolatban vannak egymással, azok örökre összetartoznak.

A házasság tehát két személy legbensőségesebb és legbizalmasabb közössége. A házasságban két emberi személy, a férfi és a nő, egymást kölcsönösen bevonják a saját életükbe, és ezek örökre összetartoznak, vagyis a keresztények házassága felbonthatatlan, az oltártól a sírig tart. A házastársak személyiségük egész tartalmával, felelősséggel és méltósággal kötik le magukat egymásnak. Aki nem szeret, az a másikat csak tárgyként, dologként akarja bírni, használni és kihasználni, anélkül, hogy a maga részéről felelősséget vállalna viszonzásul. Az igazi szeretet tiszteli a másikat, mint önjogú személyt, mint önjogú és önértékű, vele egyenrangú lényt. Nemcsak kapni akar, hanem adni is, nemcsak bírni, hanem szolgálni is. Nem csak a testét szereti, hanem a lelkét és egész személyiségét. Az ilyen szeretet az egyik személy lelkének a legmélyéből fakad, és a másik lelkének legmélyéig hatol, s egymás iránti szeretetüket áthatja az egymás iránti tisztelet és felelősség. Az ilyen lekötelezettség pedig örökre szól. Amint az igazi szeretetnek is csak egy szava van: örökre.
Aki csak teheti jöjjön népviseletbe!


A vasárnapi szentmisében 11.00 órakor, különösen is imádkozunk az erdélyiekért.

Évközi 26. vasárnap


Plakat Sonntag der Voelker_2018A 10.15 órakor kezdődő ünnepélyes szentmisét Franz Scharl segédpüspök úr fogja celebrálni a Stephansdomban, utána szeretet-vendégségre várnak mindekit, az érsekség árkádos udvarába, ahol a különböző népcsoportok hagyományos ételeit lehet megkóstolni.

Bécsújhelyen szentmise 17:00 órakor

Évközi 25. vasárnap

Isten országában az az első, aki embertársait szolgálja.
A tanítványok viselkedése is mutatja, hogy Jézusnak mennyire nem volt könnyű az igazi messiási eszményt elfogadtatni. Az emberben igen erős a hatalomvágy: első akar lenni mások feláldozásával is. Jézus előkészíti tanítványait arra, hogy az igazi nagyság a szolgáló szeretet. Szenvedése idején fogja megmutatni, hogy mennyire hűségesen teljesíti az Atya akaratát, s ezért kapja meg majd a megdicsőülést. A tanítványnak őt kell utánoznia.szechenyi
Megemlékezés Széchenyi István születésének évfordulójáról. A Bécsi Magyar Nagykövetség a koszorúzásra minden érdeklődőt szeretettel vár.
A Herrengasse 5. sz. alatti Széchenyi szülőházán lévő emléktábla koszorúzási időpontja:
2018. szeptember 21., péntek 11.00 óra

Évközi 24. vasárnap

29351co_400
Három evangélista (Máté, Márk, Lukács) számol be arról, hogy Jézus tisztázni akarta tanítványai hitét. Magát Emberfiának nevezi, s ebben benne volt az utalás Dán 7,14-re. A tisztázáshoz a bevezetést a Jézusról elterjedt híresztelés adja, amelyben közös az a meggyőződés, hogy ő prófétai szerepet tölt be, tehát isteni küldött. A tanítványok azonban közelebb voltak hozzá, jobban megismerhették. Meggyőződésüket Péter fogalmazza meg: Te vagy a Messiás. Jézus azonban tudja, hogy a messiás-szó magyarázatra szorul, mert a korbeliek földi királyt várnak. Ezért kezd nyíltan beszélni szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról. Követése az élet problémáinak megoldását hozza.


Szentmise 11:00 órakor

Évközi 23. vasárnap

25477co_200
EFFATA
Jézusnak legtöbb "csodája" gyógyítás volt. Ezekben kifejezésre jutott az Atya irgalma és az ő saját emberi együttérzése. Az evangélisták főleg azokat örökítették meg, amelyekből az Isten országára vonatkozó utalást ki lehetett olvasni. Süketnéma lehet valaki testileg és lelkileg. Utóbbi azoknál fordul elő, akik Isten szavát nem hallják meg és nem válaszolnak rá. Jézusnak megvan a hatalma, hogy mindkettőt meggyógyítsa.

Szentmise 11:00 órakor
Badenben 16:30 ´rakor

Évközi 22. vasárnap

Isten parancsa fontosabb, mint az ősök hagyománya.
Jézus maga is megtartotta a mózesi törvényt de annak igazi szelleme szerint túltette magát azokon az erőltetett magyarázatokon, amelyekben az írástudók saját fontosságukat hangsúlyozták. Innen keletkezett az összeütközés közöttük. Az aprólékos magyarázat azt is célozta, hogy a törvénytudók a maguk számára kibúvókat találjanak. Jézus követelménye az, hogy az ember szíve legyen tiszta, az Istennek engedelmeskedjék, és ne a törvény betűjének.

Szentmise 11.00 órakor

Beszámoló az ünnepről

Szent István ünnepe a bécsi dómban
Több száz magyarországi és kárpát-medencei zarándok ünnepelte közösen Szent István királyt augusztus 25-én a bécsi Stephansdomban. Az ünnepi szentmisét ez alkalommal Molnár Ottó pápai prelátus celebrálta.
Az interjú és a cikk itt…

Szent István király ünnepe Bécsben
Augusztus 25-én, a hónap utolsó szombatján idén is megrendezték Bécsben államalapító királyunk ünnepét a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség és további szervezetek közreműködésével a Szent István első vértanú tiszteletére felszentelt székesegyházban (Stephansdom).
Felvidék Ma híradása itt olvasható…

Új magyar nagykövet Bécsben
Megkezdte szolgálatát Magyarország új bécsi nagykövete. Nagy Andor számára kiemelt feladat a határ menti együttműködések segítése, az ausztriai magyaroknak pedig barátságos, közvetlen és nyitott légkört ígér.
Az interjú itt hallható/olvasható…
nagyandor1.5790399
D__EP20180825002_600D__EP20180825003_600D__EP20180825004_600D__EP20180825007_600D__EP20180825005_600D__EP20180825010_600D__EP20180825012_600D__EP20180825015_600D__EP20180825017_600D__EP20180825018_600

Szent István király ünnepe

szent_istvan_plakat18

Nyár

32722co_600
Olykor elegendő egy napsugár, hogy eloszlasson sok sötétséget (Assisi Szent Ferenc)

Ökumenikus Istentisztelet

oekumenikusmagyar2018

Úrnapja és Évközi 9. vasárnap

IMG_0371_600
A keresztény önazonossághoz hozzátartozik a templom torony és a harang zúgás. Ahol vasárnap szentmisére vagy istentiszteletre harangoznak ott a kereszténység otthon van. Ami zsidó testvéreinknek a sabbat az számunkra, keresztényeknek, a vasárnap. A zsidóság a sabbatot a teremtéssel és az egyiptomi kivonulással indokolja meg, a kereszténység Krisztus feltámadásával. A sabbati nyugalom törvényét átvesszük és a vasárnapra alkalmazzuk.

Jogos kérdés, modern világunkban szükség van még a zsidó sabbatra és a keresztény vasárnapra? Ha igen akkor miért? Mint a családdal vagy barátokkal, közösséggel eltöltött napra? Vagy pihenéssel és kikapcsolódással eltöltött napra? Vagy Istennek szentelt napra? Szociál és társadalompolitikailag forradalmi ahogyan a Biblia ezt az emberiségnek szánt hatalmas ajándékot megalapozza. Kíváncsi lettél? Olvass utána Mózes 5. könyvében 5. fejezet 12-től 15-ig!

Kérünk mindenkit, ünnepelje Krisztus Szent Teste és Vére ünnepét azaz Úrnapját a helyi osztrák plébániájával!

Szentmise június 3-án 11.00 órakor

Szentháromság vasárnapja

A hiszekegybe/hitvallásban megvalljuk és mondjuk: „hiszek az egy Istenben mindenható Atyában… az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában… az Atyával egylényegű,” és „a Szentlélekben, ...aki az Atyától és a Fiútól származik”. Mindmáig néhány keresztény valamint teológus azt állítja, a szentháromságos keresztény hit a zsidó istenfelfogásnál sokkal mélyebb, jobb, fölényesebb. A szentháromságos hit sajnos sokak számára bizonyítékként szolgál a kereszténység fölényességére. De valóban így van?
A Bibliában nem találunk tanítást a Szentháromságos egy Istenről (Szentháromságtan). A Szentírásban általános az a meggyőződés, hogy Isten lényege felfoghatatlan csak képekben lehet megsejteni és jobb, hogyha csak Isten tetteiről beszélünk.
Az Újszövetségben Jézust Isten fiának nevezik. Mit jelent ez?
Isten Jézuson keresztül beszél és cselekszik. A zsidóknak írt levélben így áll: "régen számos alkalommal és sokféle módon szólt Isten az atyákhoz a próféták révén, ezekben a végső időkben egy fiú révén szólt hozzánk“ (Zsid 1,1-2). Jézus "a láthatatlan Isten képmása“ (Kol 1,15) és az emberré lett Ige (Ján 1,1): "És az Ige testté lett, és közöttünk lakozott“ (Ján 1,14). János evangéliuma egy zsidó közösség “vitairata” arról a kérdésről, hogy hol “lakozik Isten” (sekina) és ezt a Jézusban való hittel válaszolja meg. 
A későbbi korban szükségessé vált a szentháromságtan kifejlesztése, mégpedig az ókori világban nagyon elterjedt gnoszticizmussal (gnózis) folytatott vita miatt. A gnózis azt tanította, hogy a föld minden tökéletlenségével együtt egy gonosz teremtő Isten által jött létre, és hogy csak egy megváltó Isten szabadíthat meg ettől a gonosz Istentől és vezetheti az embereket igaz természetük felismerésére. A gnosztikusok hajlottak arra, hogy Izrael Istenét ezzel a gonosz teremtő Istennel azonosítsák be és Krisztust mint ettől az Istentől való megszabadítót képzeljék el. Némely keresztény ezt a nézetet attraktívnak, vonzónak találta volna, de akkor Jézus feltétlen hűségét Izrael Istenéhez, Jézus zsidóságát, a Tórában és annak igazságossági rendszerében való gyökerezettségét egészen a felismerhetetlenségig eltorzította volna. Ezért fogalmazzák meg az ókori keresztény teológusok, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek elválaszthatatlanul egy. Kezdetekben a szentháromságtan tehát nem Isten lényegéről szóló spekuláció volt, hanem Izrael Istenéhez való hűségnek valamint a jézusi hit zsidó gyökereinek megvallása.
Csak a 3.-5. században fogalmazzák meg az egyházatyák ezt a tant, a görög filozófia fogalmai segítségével, mint "egy Isten a három személyben“ (=personae/hypostasis/valóság). A hit megvallásából nemsokára ontológia lett, Isten lényéről szóló tan, ami annak a benyomásnak ad hátszelet, hogy olyasvalamit tudnánk, amit más vallások nem. A zsidósággal való történeti összetartozás fáradozásaiból egy újabb elhatárolódási irányelv lett. És Isten Fiából, nem véletlenül amikor a kereszténység államvallássá lett, Krisztus a világmindenség ura lett. 
Jó ha a keresztények arra emlékeznek, hogy a szentháromságtan, a kezdetekben, kísérlet volt Izraelhez és az ő Istenéhez fűződő kapcsolat szétrombolása ellen. A korai keresztény teológusok olyan mondatok segítségével fejezték ezt ki, amik a biblikus gondolkodást filozófiai fogalmakkal fordították le, amit a zsidók így nem tettek volna. Ilyen értelemben a szentháromságról szóló tan pontosan jelöli a kereszténység és a zsidóság kapcsolatát: azok a mondatok, amik a kereszténységet elválaszthatatlanul összekötik Izrael Istenével, ezek a mondatok, meg is különböztetik a zsidóságtól.  

Szentmise rendje május 27-én
11.00 órakor Deutschordenskirche
17.00 órakor Bécsújhelyen

Pünkösd

29007co_400
Pünkösd eredete
Feltünő, hogy pünkösd ünnepének olvasmányait nem hozzuk már kapcsolatba eredetével. Nagyon sokszor úgy gondoljuk, talán túl sokszor is, hogy csodák, a nyelvek csodája, a tűzlángok csodája csak az apostolok cselekedetében fordulnak elő vagy egyáltalán csak ebben az időben fordultak elő.
A korai zsidóság irodalmában és a rabbinikus forrásokban azonban nagyon gyakran találkozunk ehhez hasonló csodákkal, amik a Sinai hegyi történésekkel kapcsolatosak. Rabbi Johanan elbeszélése (kb. 250– 290 Kr.u.), ami természetesen korábbi hagyományra nyúl vissza, a Tóra (Mózes öt könyve) elfogadásáról számol be a Sinai hegyen: „Megszólalt egy hang és 70 hangra osztódott 70 nyelvnek megfelelően, hogy minden nemzet megértse. Minden nemzet hallotta a hangot a saját nemzetének nyelvén.“ Persze ezek a hagyományok a Sinai hegyi nagy hatású elbeszélésre mennek vissza (pl. Kiv 19,18). A Biblia ezen részét az ünnep előestéjén olvassuk, halljuk. Lukácsnak ismernie kellet ezt a hagyo-mányt. Ő összekapcsolja a pünkösdi eseményekkel és hangsúlyozza a jeruzsálemi ősegyház tapasztalatát Isten lelkével mint a Sinai Tóra-adás aktualizálását. Az Egyház tehát, nem az égből pottyant! Az Egyház születése, minden kétséget kizáróan kapcsolatban áll Izrael Tóra-adási ősi tapasztalatával. Pünkösd további olvasmányai újabb, kreatív hidakat építenek. Ezekiel 36 (Pünkösdhétfő) egy új szívet és egy új lelket ígér (Ez 36,26), és Ezekiel 37 (megint csak előeste) elmeséli jelképesen a lélek életetadó, teremtő, isteni erejét, melynek még a halál sem tud határt szabni. Két zsoltárral is találkozunk az olvasmányok kapcsán: a 104.-kel, a teremtés himnuszával, és a 117.-kel, ami egy nemzetek összekötő dicsőítés. Az újszövetségi olvasmányokban Pál apostol jut szóhoz: Római levél 8,22-27 (előeste) melyben újra a teremtésre hivatkozik, de a lélekre is, amely mint Isten zsengéje a mi emberi gyengeségünket, erőtlenségünket elfogadja és segítségünkre siet. Pünkösd ünnepi olvasmányai kitűnő lehetőséget kínálnak arra, hogy rámutassunk, az isteni Lélek, a Szentlélek, kiáradása, melyet mi oly sokszor specifikusan keresztényiként, egyháziként fogunk föl, Izrael, a választott nép, értékes, drága Tóra-tapasztalatában gyökerezik. Ha ez sikerül, akkor felfrissül és aktualizálódik még egyszer a jeruzsálemi nyelvek csodája.

Pünkösd vasárnap és hétfőn szentmise 11.00 órakor

Urunk mennybemenetele és Húsvét 7. vasárnapja

28994co_400
Megértem ha egy ember ateista lesz, ha mindig a földre tekint, de felfoghatatlan számomra ha valaki, aki az égre emeli tekintetét azt mondja nincs Isten.

Abraham Lincoln28998co_400

Bízzunk Isten működésében! Ő vele nagy dolgokat tudunk véghez vinni. És Ő megadja nekünk az örömet mert a tanítványai vagyunk.

Ferenc pápa

Szentmise Urunk mennybemenetelén és Húsvét 7. vasárnapján 11.00 órakor

Húsvét 6. vasárnapja

25067co_200
Isten a szeretet forrása

Szent János Evangélista az örömről beszél. „Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök”. Ebben az örömtelen világban fontos beengedni szívünkbe azt az üzenetet, hogy jogunk van örülni. De mi is az öröm?


11.00 órakor tiszteletre méltó Márton Áron püspök és a magyar hitvalló püspökök emlékezete a cserkészek közreműködésével

Húsvét 5. vasárnapja

János 15,1-8
Amikor Jézus prédikált, akkor olyan képeket használt, amit a hétköznapi életből vett. Hallgatói számára ezek a képek ismertek voltak. Megtudták érteni. Szemük előtt láttak egy szőlőtövet, ami teljesen szorosan összekapcsolódik sok szőlővesszővel. Manapság mi ezt már látjuk szemünk előtt, hanem csak a boltokban megkapható szőlőket látjuk amelyek nincsenek nagy hatással ránk. Egyrészt mert talán kicsiknek néznek ki és talán nem annyira szaftosak vagy édesek. Ez számomra vigasztaló. Nem kell szuper kereszténynek lennem, nem kell különös dolgokat tennem. A lényeg, hogy kapcsolatban maradjunk a szőlőtővel. Ahhoz, hogy a szőlő példázatát jobban megértsem szükségem van további információra. A szőlőtő Izraelben a Messiás fáját jelképezte. Görögországban a szőlőtő az élet teljességét jelképezte. Amikor Jézus saját magát az igaz szőlőtőnek nevezi akkor azt ígéri meg nekünk, hogy ő beteljesíti azt a reményt, amit az emberek a szőlőtővel kapcsolatba hoztak. Mi is fel vagyunk szólítva, hogy gyümölcsöt hozzunk, de vágyaink, reményeink beteljesedése Istentől származik.

április 29.
Szentmise Bécsben 11.00 órakor
Bécsújhelyen 17.00 órakor

Húsvét 4. vasárnapja, elsőáldozás, huszár lovas zarándoklat

32470co_600A jó Pásztor életét adja juhaiért

Hogy mit jelent Jézus számunkra, azt ő hasonlatokkal fejezi ki: ő az igazság, út, élet, kenyér stb. A jó pásztor hasonlattal azt tanítja, hogy ő sajátjának vallja azokat, akik hisznek benne és követik őt. Szereti, védelmezi őket és gondoskodik róluk, a nehézségek között is nyájával marad. A választott nép mellett mindenki meghívást kap, hogy csatlakozzon hozzá. A nyáj egységét elsősorban ő biztosítja, hiszen az Atyát képviseli.

április 22.
Elsőáldozási szentmise 11.00 órakor
Bécsi magyar huszár lovas zarándoklat fogadása és zászlószentelés

Húsvét 3. vasárnapja, bérmálkozás

32467co_600Szent Lukács Evangéliumában olvassuk, hogyan találkozott Jézus először a feltámadás után a még mindig félelemtől gúzsba kötött tanítványaival. Jézus igyekszik eloszlatni félelmeiket, hagyja, hogy megérintsék, eszik velük, bátorítja őket. Mikor mindez mintha nem lenne elég ahhoz, hogy felszabadítsa őket, egy újabb taktikához folyamodik: „Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat”. Hirtelen váratlan fordulat állt be a tanítványok lelkében: felismerték Jézust, és fenntartás nélkül vállalták a rájuk bízott küldetést, hogy tanúi legyenek mindannak, amit átéltek.


A bérmálkozást, 
2018. április 15-én, Fazekas Márton csornai premontrei apát úrral tartjuk a Deutschordenskirche-ben 11 órakor.

Fehérvasárnap

28902co_400
Egy Isten, akit megérinthetünk!


Isten felfoghatatlan és mégis megfogható,
határtalan a szeretete és mégis megragadható,
mert a keresztények az ő kezei és karjai,
akik mindenkit hívnak, hogy Reá találjanak, rákérdezzenek, kételkedjenek, ráérezzenek.


április 8., vasárnap 11 órakor
16.30 órakor Badenben

Virágvasárnap, Nagyhét és Húsvét

28790co_600
Áldott, aki jön az Úr nevében!

Jézus úgy jön, mint a béke királya, nem mint politikai szabadító (Zak 9,9). Ő Dávid Fia, aki az Úr nevében jön, tehát Isten országának kegyelmeit hozza.

11.00 Ünnepi szentmise barkaszenteléssel (kérjük, hozzon mindenki magával barka ágakat)
17.00 szentmise Bécsújhelyen

31204co_600
Nagycsütörtök

Kérünk mindenkit, ünnepelje a szentmisét az utolsó vacsora emlékezetére a helyi osztrák plébániájával!


28794co_600
Nagypéntek

Nagypénteki szertartás 19.00 órakor

31207co_600
Nagyszombat

Húsvéti vigília, Urunk Feltámadásának ünnepe 22.00 órakor


31326co_600
Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása
Ünnepi szentmise, ételáldással 11.00 órakor

A bizánci liturgiában, a görög-katolikus Egyházban, így énekelnek húsvét éjszakáján: "Föltámadás napja van világosodjunk fel ezen ünnepéllyel és egymást mint testvérek öleljük. A föltámadás által gyűlölőinknek is bocsássunk meg is így énekeljünk: föltámadt Krisztus halottaiból legyőzte halállal a halált és a sírban lévőknek életet ajándékozott." Ezek után megölelik egymást a hívek, béke csókot adnak egymásnak és minduntalan megbizonyosodnak, miközben egész húsvéti időben mondják: Föltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!

Boldog Istentől megáldott Húsvéti ünnepeket!


Húsvéthétfő
Ünnepi szentmise 11.00 órakor


Amikor az izraeliták csodálatos módon a fogságból megszabadultak és újra hazamehettek olyannak tűntek mint akik álmodnak, örültek, nevettek, és a körülöttük lévő népek csodálkoztak. Idén március 31-én ünneplik nyolc napon át zsidó testvéreink ezt a csodálatos ünnepet. Chag Sameach!

Pasted Graphic
Die neue Brauer-Haggada mit Szenen biblischer Ereignisse - Foto: Arik Brauer


Simon Ferenc
esperes, főlelkész

Mátyás király és a Bécsújhelyi Magyarok

A bécsújhelyi MilAk katonai akadémián Csernay Jenővel beszélgetünk, aki több éven át volt a bécsújhelyi magyarság elnöke. Vele az egyesületről és a Mátyás király emlékekről beszélgetünk.

http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/televizio/

A Szent Negyvennap ötödik vasárnapja, Bibliaóra

30994co_600
Ha valami szívügyem, akkor az azt jelenti, az a valami nagyon fontos számomra és nem hagy hidegen, megérint és benne vagyok az eseményekben. Nagyböjt 5. vasárnapjának első olvasmánya szívet melengető, hiszen egy olyan Istent mutat be, aki hagyja magát megérinteni és akinek népe sorsa szívügye. Az Újszövetségi olvasmányok olyan Jézust hirdetnek, aki életét adja Isten és ember közelségéért.

2018. március 18-án szentmise:
11:00 Deutschordenskirche, Imádság a Magyar Nemzetért
12:00 Biblia óra, Elsőáldozási és bérmálkozási felkészítő
15:00 Senioren délután az Am Tabor plébánian

Keresztúti ájtatosság
Nagyböjt minden péntekén, 2018. március 23-án 18.00 órakor a Deutschordenskirche-ben

A Szent Negyvennap negyedik vasárnapja, Bibliaóra

32358co_600A megbocsátás előfeltétele, hogy az ember beismeri és megvallja bűneit. A megbocsátás nem történhet meg ha nem valljuk meg és nem ismerjük be bűneinket. Úgy ahogy Izrael népe vándorlása során megtapasztalta. A nép látja bűneit. És Mózes imádkozik népéért. Minden bűn mellett az élet lehetséges.

2018. március 11-én szentmise:
11:00 Deutschordenskirche
12:00 Biblia óra, Elsőáldozási és bérmálkozási felkészítő
16:30 Baden

Keresztúti ájtatosság
Nagyböjt minden péntekén, 2018. március 16. és 23-án 18.00 órakor a Deutschordenskirche-ben

A Szent Negyvennap harmadik vasárnapja, Bibliaóra

32355sw
Dühös Jézus? Az ifjúsági csoportban a fiatalok irritáltan reagáltak az árusok templomi elűzetésének történetére. Míg csak egyikük meg nem szólalt: "Jézus teljesen ember volt. Világos, hogy ő is dühös volt néha!". Erre a válaszra mindenki megnyugodott addig amíg fel nem tettem a kérdést, hogy el tudnak-e képzelni egy dühös Istent is. Hosszú vita következett. A vita eredménye: a fiatalok el tudnak képzelni egy dühös Istent de igazából nem tetszik neki ez az elképzelés…

2018. március 4-én szentmise:
11:00 Deutschordenskirche
12:00 Biblia óra, Elsőáldozási és bérmálkozási felkészítő

Keresztúti ájtatosság
Nagyböjt minden péntekén, 2018. március 2., 9., 16. és 23-án 18.00 órakor a Deutschordenskirche-ben

A Szent Negyvennap második vasárnapja, Bibliaóra

32268co_600
Három sátrat akar Péter építeni. Hiábavaló fáradozás mert Isten dicsőségét nem lehet fogva tartani. Nincs a mi kezünkben. Ajándék, illanó ajándék, amíg szemtől szembe nem látjuk Istent.


2018. február 25-én szentmise:
11:00 Deutschordenskirche
12:00 Biblia óra, Elsőáldozási és bérmálkozási felkészítő

Keresztúti ájtatosság
Nagyböjt minden péntekén, 2018. február 23., március 2., 9., 16. és 23-án 18.00 órakor a Deutschordenskirche-ben


A Szent Negyvennap első vasárnapja, hamvazkodás, Bibliaóra

Márk 1,12-15
Miért kell ilyen érdesen és élesen kezdeni? Miért kell Jézus nyilvános életének a sivatagban kezdődnie ahol szárazság, kísértés és "vadállatok" vannak? És miért kell nekünk is a böjtöt, a Szent Negyvennapot, ezzel az evangéliummal kezdeni? A sivatagi 40 nap Máténál és Lukácsnál is szerepel. Márk ezt a történet - mint az egész evangéliumát - szűkszavúbban és jóval rövidebben fogalmazza meg. De nem ez a lényeg. Talán csak a lényeget akarja elmondani.
Loyolai Szent Ignác úgy kezdi lelkigyakorlatait, hogy egyértelműen rámutat, életünk célja az, hogy újra és újra Isten felé forduljunk, mindenünkkel, mindennel ami szép és nehéz, mindazzal, ami az élethez tartozik. És, hogy minduntalan újra és újra "életünk rendezéséről" van szó. Talán, nem, egészen biztosan, találunk itt egy párhuzamot. A mai evangélium, belépés a nagyböjtbe, és ez arra szeretne rámutatni, hogy ebben az időszakban ismét, újra Isten felé kell, szabad, lehet fordulnunk. És pont ez az, amiről szólnia kell egész életünknek, nem csak ebben az időszakban, a nagyböjtben. Világosan és tömören megfogalmazva a lényeg: „Az Isten országa közel van. Térj meg és higgy az evangéliumban! "

2018. február 17. szombat, 18.00
Collegium Hungaricum
KMÉM, BMKE
Böjte Csaba testvér beszámolója a dévai Szt. Ferenc Alapítvány jelenlegi helyzetéről.

2018. február 18., vasárnap

Ifjúsági szentmise Csaba testvérrel 11.00 órakor.
A szentmise végén hamvazkodást tartunk.
12.00 órakor Lectio divina, bibliaóra
17.00 Wr. Neustadt-i Dómban ugyancsak Csaba testvérrel


Ezen alkalmakon gyűjtést rendezünk a ferences alapítvány (dévai gyerekek) részére!

"Ott majd meglátjátok őt" Márk evangéliumát olvassuk

A Szent Negyvennap (nagyböjt) minden vasárnapján 12 órától Bibliaóra, Lectio Divina
IMG_0199 (1)
"Ott majd meglátjátok őt"

Találkozásaink alkalmával Szent Márk evangéliumából olvasunk és próbáljuk saját életünk számára gyümölcsözővé tenni. Az alkalmakat a szöveg megismétlődő és intenzív olvasása, a megosztás, ima és csend jellemzi.

IDŐPONT: a Szent Negyvennap (Nagyböjt) vasárnapjain
HELY: Deutschordenskirche, 1010 Wien, Singerstr. 7 IDŐ: 12.00 óra

Semmilyen tudásra nincs szükség, hogy találkozóinkon részt vegyél csak nyitottságra és kíváncsiságra Nyitottság az Igével való találkozásra és kíváncsiság, hogy a többi résztvevő miként szól hozzá.
Bármelyik alkalomra jöhetsz!

Szeretettel várunk!Mi a Lectio Divina?
Az isteni olvasást (Istentől származó olvasmány) bencés módszernek is szokás nevezni, mivel a bencés rend közvetítésével terjedt el, ám történelmi kialakulása visszanyúlik a rabbi és tanítványai elmélkedéseihez (haga). Már Órigenész theia anag-noszisznak nevezi, és a keresztény lelkiség alapjának tartja. Lényegében három részre tagolódik: olvasás (lectio); elmélkedés (meditatio); ima (oratio). Ehhez kapcsolják negyedikként a cselekvést (actio).

Az első keresztény évszázadokban az imádság laikusok és szerzetesek részére egyaránt javasolt imaformát úgy hívták, hogy lectio divina, mely „isteni olvasást” jelent. Egy-egy szentírási szakasz többszöri meghallgatása által a belső figyelem egyre mélyebb szinten tud működni. A lectio divina segítségével három szinten is lehet imádkozni. A szent szöveg meghallgatását egy, a szavakon történő reflexió követi, ez a meditatio szakasza. Ezt követi az érzelmek bevonása az imába, párbeszéd Istennel, az oratio, majd a legmélyebb szint a contemplatio, amikor az ember elnyugszik Isten jelenlétében. Az adventi „Lectio Divina” alkalmai során közösségben és imádságos módon szeretnénk együtt olvasni Isten Igéjét. 

Évközi 6. vasárnap

Márk 1,40-45
Márk evangélista alig kezdte el evangéliumát már az elején eltitkolja mindazt amit mondani akar. A világ megújul. Ezt akarja valójában mondani. Teljesen ujjá lesz. De miért és hogyan történik ez? A meggyógyított nem beszélhet róla. Az üdvösség a világban végérvényesen jelen van, a leprás saját testén érzi ezt, de hallgatnia kell róla. Amit természetesen nem tud megtenni. És rokonai még kevésbé, amikor meglátják egészségesen. Mindenki a gyógyulásról beszél pedig hallgatniuk kellene. Mindez inkább rejtély mintsem örömhír az evangélium kezdetén. Mit akar Márk ezzel a titkolózással mondani?
Nem akarja, hogy idő előtt valami kiderüljön. De legalábbis addig nem amíg Jézus él. Különben félre értik őt az emberek. Ő nem csodatevő vagy gyógyítást kiimádkozó. Ő az Üdvözítő, Isten kegyelméből. De ezt csak akkor érthető ha az üres sírnál állva felismerem: Isten Fiának hatalma van a világ minden sötétsége felett, még a halálon is. Az Üdvözítő a Keresztrefeszítet. A Keresztrefeszítet a Mennyei Uralkodó. Mert csak a teljes történetnek van értelme. Ezt az értelmet, jelentést, a leprás még Jézus életében megtapasztalja: aki hisz, az üdvözül.

Szentmise:
11:00 Deutschordenskirche


image_preview
"Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve: én felüdítelek titeket." (Mt 11,28)
Minden év február 11-én emlékezünk meg a betegek világnapjáról.
Ezért február 11-én, a vasárnapi szentmisében 11.00 órakor a betegek szentsége is kiszolgáltatásra kerül.
Ha valaki valamilyen testi-lelki betegségben szenved és szeretné a betegek kenetét felvenni kérjük gyónjon meg és járuljon a szentáldozáshoz.

Évközi 5. vasárnap, gyertyaszentelés és balázsáldás

Márk 1,29-39
Ki vagy mi a démon? Hagyjuk figyelmen kívül a modern horrorisztikus elképzeléseket, filmeket. A szó görög eredetű és azt jelenti megoszt, feloszt, megbont. Ha így értelmezem akkor ma nagyon sok démon működik, gondoljunk csak az ember és természet közötti vagy a szegények és gazdagok, a fiatalok és öregek, a vallások és nemzetek de Isten és ember közötti megosztottságra. Ezek olyan megosztottságok, amik a következő években és évtizedekben nagy kihívások elé állítanak majd bennünket. Hogyan lettek ilyen sikeresek a démonok? Megpróbálok egy nagyon személyes és egészen biztosan egyoldalú választ adni. A nagy megosztottságok, az emberben létező kis megosztottságból erednek. Azt hiszem, azok az emberek, akik nem egyek önmagukkal, hajlanak arra, hogy ezt a megbontottságot kifelé is megéljék. Ismerek saját életemből olyan helyzetet, amikor önmagammal nem vagyok egy. Ez nem szórakoztató, sem magam sem pedig környezetem számára. Ezért szívlelem meg az evangélium tanácsát: vonulj magányba, csendesedj, gondolkodj el és imádkozz. Így leszek újra egy önmagammal.
 
Michael Tillmann
 

Szentmisék:
11:00 Deutschordenskirche
16:30 Baden


Jézus gyermekkorától kezdve aláveti magát a törvény előírásainak, s ezzel igazolja az Atya iránti engedelmességét. Az agg Simeon felismeri benne a Megváltót, a világosságot és az üdvösséget. Eljövetelével egyúttal megkezdődik az ítélet. Mivel egészen Isten akaratát és szentségét képviseli, sokan ellene mondanak neki saját népéből is. Mária különös módon megéli majd ezt a feszültséget, amely kialakul Jézus és a nép vezetői között. A megváltásban tehát benne van az elegettevő szenvedés is.

Vasárnap, február 4-én hozzunk magunkkal a templomba gyertyát! Gyertya szenteléssel emlékezünk meg Urunk bemutatásának ünnepéről. A szentmise végén pedig Balázs áldásban részesülhet mindenki.

Szent Balázsra csodás fényt vet a legenda.
Egy napon rémült anya sietett hozzá, mert fia egy torkán akadt halszálkától fuldokolt. A szent megáldotta a fiút - egy másik változat szerint eltávolította a szálkát -, és így megmentette a haláltól.
Egy másik alkalommal, amikor a bíró elől visszakísérték cellájába, úgy segített egy asszonyon, hogy visszaadta sertését, amelyet farkas rabolt el. Az asszony hálából ajándékot hozott neki, húst, kenyeret és gyertyát. Balázs nem maradt adós: a gyertya-fölajánlás évenkénti megismétlését különleges áldásával kötötte össze.
A szent csodáiból nem hiányzik annak a magatartásnak a megnyilvánulása sem, amelyet humornak vagy paraszti huncutságnak lehetne nevezni. A helytartó először vízbefojtás általi halálra ítélte. Abba a tóba kellett vetni őt, amelybe korábban keresztény asszonyokat fojtottak, mert beleszórták a helytartó házi isteneit a tóba. A bölcs csodatévő akkor a következőt tette: a partra érve rövid áldást adott a számára halált jelentő tóra, aztán a vízen járva a tó közepéig sétált. Ott megfordult, és barátságosan fölszólította bíráit, hogy saját isteneikbe vetett hitük bizonyságául kövessék őt a vízen járva. Hatvanöt férfi elfogadta a kihívást, és mind a vízbe fulladt.

A hívő nép még ma is szívesen fogadja a szent áldását a Gyertyaszentelő gyertyáinak szelíd fényében.

Istenünk, aki Szent Balázs püspököt oltalmazó segítségül adtad népednek, kérünk, közbenjárására engedd, hogy földi életünkhöz egészséget és békét, örök életünkhöz pedig irgalmat nyerjünk Tőled!


Ökumenikus Istentisztelet, Farsangi Mulatság

Plakát ökumene 2018

Bali meghivo

Hetedszer turnézott Ausztriában a Vox Mirabilis Kamarakórus, Scharl segédpüspök látogatása Bécsújhelyen

Hetedik alkalommal kapott meghívást a székesfehérvári Vox Mirabilis Kamarakórus Ausztriába 2017 december 16-án és 17-én. Az elmúlt években Bécsben, Salzburgban, Badenben és Kirschschlagban koncerteztek.
Unbekannt
Tavaly decemberben először Bécsben léptek fel karácsonyi műsorral, aztán Bécsújhelyre (Wiener Neustadt) utaztak. A 13. századi, román stílusú prépostsági főplébánia-templom különleges eseménynek adott otthont: Franz Scharl bécsi segédpüspökkel együtt ünnepelte a karácsonyt a magyar katolikus közösség. Erre az ünnepre kapott meghívást a Vox Mirabilis Kamarakórus.
Unbekannt
„A püspöki szentmisén az összegyűlt magyarok lelkesen és nagy örömmel énekelték velünk a magyar karácsonyi énekeket, a magyar kórusművek hallatán könnyes szemmel mondtak köszönetet” – számolt be a kórus, akiket a segédpüspök meghívott a következő ünnepi alkalomra is. Az egyik legszebb élmény az énekesek számára az volt, hogy a tavaly elhunyt Takács Nándor székesfehérvári megyéspüspök egyik karácsonyi művét adhatták elő a kiváló akusztikájú helyszínen.
Unbekannt
A Vox Mirabilis Kamarakórus egyedülálló műsorral készül minden évben az ausztriai hangversenyekre, még ősbemutatóval is megajándékozták a közönséget.
Forrás és fotó: Vox Mirabilis Kamarakórus
Magyar Kurír

KÉPES BESZÁMOLÓ ITT…

Évközi 3. vasárnap

32166co_600Jézus Kafarnaumba jött, hogy beteljesedjék, amit Izajás mondott.
Jézus nem Jeruzsálemben kezdte meg működését, hanem Galileában. Itt távolabb volt az elfogult farizeusoktól és írástudóktól, s a pogányokkal jobban érintkező lakosság fogékonyabb volt az ő egyetemes tanítására. Bejelentése az, hogy Isten országa elérkezett. Az ember úgy teheti magáévá az üdvösséget, hogy megtér és elfogadja tanítását. Jézus már működése elején tanítványokat vesz maga mellé, nagyrészt az ottani halászokból, és ígéri, hogy emberek halászaivá teszi őket, vagyis munkájuk gyümölcsöző lesz.

Szentmise 11.00 órakor

Farsangi mulatság

Bali meghivo

Évközi 2. vasárnap

24646co_200
„Akiről Mózes beszélt és a próféták, megtaláltuk: a Názáreti Jézust!” Jézus követői közé hívta és apostoloknak nevezte őket. Az évközi 2. vasárnap evangéliumának középpontjában ők állnak. Utat mutatnak nekünk is a Jézussal való találkozás feltételeire.

Szentmise 11.00 órakor majd elsőáldozási előkészítő.