Pasted Graphic
Minden hónap utolsó vasárnapján magyar szentmise
időpontja: 17:00 óra
(kivéve június, július, augusztus)

Katherinen-Kapelle, Domplatz 1,
2700 Wiener NeustadtNagy öröm számunkra, hogy a bécsújhelyi (Wiener Neustadt) és környéki magyarok 10 év "vándorlás" után 2013. január 27-én visszatérnek a Szent Katalin kápolnába (Katharinen-Kapelle). Vízkereszt ünnepén Karl Pichelbauer a bécsújhelyi dóm és főplébánia prépostja és Simon Ferenc esperes-plébános, ausztriai magyarok főlelkésze megegyezett abban, hogy, mint eddig is, a magyarok minden hónap utolsó vasárnapján 17 órakor itt ünnepelhetik a szentmisét. Az elmúlt években a Szent Katalin kápolna felújítása miatt a hívek az utóbbi időben a Szent József kápolnában, előtte pedig a Szent Család templomban jöttek össze. Több évtizedes hagyománya van a magyar szentmiséknek Bécsújhelyen. A Szent Katalin kápolna a dóm közvetlen közelében, a prépostság épületében található, de az utcáról is könnyen megközelíthető. A kápolna korábban, a bécsújhelyi püspökség fennállása alatt püspöki kápolnaként szolgált (1480-1785). Ma a katolikus továbbképzési központ kápolnája, illetve a főplébánia hétköznapi szentmiséjének a helye.
A bécsújhelyi és környéki híveknek szívből kívánjuk, hogy az új-régi helyen tartandó magyar szentmisék szolgáljanak hitbéli növekedésükre és kísérje őket Isten bőséges áldása.

Bécsújhely és a magyarok
E határszéli város három ízben is szerepelt történelmünkben.
Mátyás király 1487 január 13-án érkezett Bécsből a város ostromló táborba, és augusztus 17-én egyezség útján el is foglalta. A legenda szerint Mátyás király ez alkalommal ajándékozta Bécs-Újhely polgárainak az úgynevezett Corvin-kupát, melyet császári és magyar királyi jelvényekkel díszítve, még III. Frigyes német-római császár készíttetett a Mátyással kötött béke emlékére 1463-ban. Ezt az aranyozott ezüstserleget ma is őrzik a városi elöljáróság levéltárában. Képe legutóbb Fraknói: Mátyás király cimű művében jelent meg (Magyar Történelmi Életrajzok. 1890. VI. köt.). Szakszerű leírását dr. Mayer J. adta az Archaeologiai Értesítő 1891. évf. 26. lapján. Ugyanott őrzik e korból Mátyás király arcképét, valamint azt a nyerget és teljes lószerszámot, melyet szintén Mátyás ajándékozott a városnak.
Másodszor 1671-ben játszott szerepet Bécsújhely a magyar történelemben. Április 30-án az itteni fegyvertárban fejezték le Zrínyi Pétert és Frangepán Ferencet. A szomorú tény helyét máig mutatja egy gondosan megújított felirat a régi fegyvertári épületen. A főtemplom falán a torony alatt egy sírkő látható az alábbi latin szöveggel: „Hoc in tumulo jacent Comes Petrus Zrinyius Banus Croatiae, et Marchio Franciscus Frangepan, ultimus familiae. Qui quia coecus coecum duxit, ambo in foveam occidere”. Ez után egy palloson nyugvó két halálfej van kivésve, mely alatt e sorok: „Discite mortales, casu discite nostro observare fidem Regibus atque Diis. Anno Domini MDCLXXI. Die XXX. aprilis, hora IX”. A kőtáblák felirata német és horvát nyelven is olvasható. 1701-ben II. Rákóczi Ferencet Eperjesen elfogva ide hurcolták ugyanabba a börtönbe, melyből 30 évvel azelőtt nagyapja, Zrínyi Péter a vérpadra került. Rákóczi a börtönből
Gottfried Lehmann császári kapitány segítségével november 7-én megszökött, Lengyelországba menekült, ahonnan másfél év múlva egy hadcsapat élén vonult be hazájába. Segítőjét, Lehmann kapitányt halálra ítélték, és kivégezték, testét felnégyelték.
Az 1834-es tűzvész után, amely csak 14 házat kímélt meg, egészen újjá kellett építeni. 1890-ben 24 000 lakosa volt. A második világháborúban jelentős pusztulás érte a szövetségesek bombázásai során, így többek között 1944. május 24-én is.

Die ungarische katholische Gemeinde Wien kehrte nach 10-jähriger „Wanderung“ am 27. Januar 2013 in die Katharinenkapelle der Propstei Wiener Neustadt zurück. Eine entsprechende Vereinbarung konnte auf Vermittlung von Dechant Pfarrer Ferenc Simon, Oberseelsorger der Ungarrn in Österreich, mit Domprobst Monsignore Karl Pichelbauer getroffen werden. Die Katharinenkapelle diente früher, als Wiener Neustadt noch Bistumssitz war, als Bischofskapelle (1480-1785). Heute befindet sich hier u.a. der Arbeitskreis Weltkirche.
Die ungarischsprachige Eucharistiefeier in Wiener Neustadt blickt auf eine jahrzehntelange Tradition zurück. Wegen Renovierung der Katharinenkapelle war die ungarische Gemeinde zuletzt in der Seelsorgestation St. Josef, davor in der Familienkirche Schmuckerau untergebracht.
Die Messfeier in ungarischer Sprache findet am letzten Sonntag des Monats um 17:00 Uhr in 2700 Wiener Neustadt, Domplatz 1 statt.
Nach der Messe findet eine Agape mit Speisen- und Getränkespenden der Gemeindemitglieder statt.