Keresztség

A keresztség szentségéhez szükséges hivatalos okmányok és az ügyintézés módjaÁltalában a keresztség szentségét a lakóhely szerinti plébánián szolgáltatják ki. Ha viszont a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség templomában (Deutschordens-Kirche, Singerstr. 7, 1010 Wien) szeretné megkereszteltetni gyermekét, akkor először egyeztessen az Egyházközséggel: a keresztelés ill. a keresztelő előkészítő megbeszélés időpontját Simon Ferenc esperessel (tel.: 526497210), a templom lefoglalását pedig Ingenuin testvérrel (tel.: 5121065151). Majd a hivatalos papírokkal szíveskedjenek a Magyar Katolikus Egyházközség hivatalába menni (Döblergasse 2/30b, 1070 Wien).
Fogadó órák: hétfőn és pénteken 10-13, szerdán 14-18 óráig (tel.: 5264972).
A következő hivatalos okmányokra van szükség eredetiben:
- A gyermek születési bizonyítványa
- A gyermek bejelentőlapja
- A szülők keresztlevele (igazolás)
- Ha a szülők meg vannak házasodva, akkor a polgári esküvő igazolás, ha egyházilag is meg vannak esküdve akkor az egyházi házassági igazolás

Ha a szülők nincsenek megházasodva
- A gyermek születési bizonyítványa
- A gyermek bejelentőlapja
- Az édesanya keresztlevele (igazolás)
- Az édesapa keresztlevele (igazolás)
- Apasági igazolás

Ha a szülők gyakorló római katolikusok akkor nem föltétlenül szükséges keresztszülő.

A keresztszülői tisztség betöltéséhez szükséges:
- Betöltött 16 év
- Keresztelési igazolás
- Bérmálási igazolás
- Ha házas az egyházi házasságról szóló igazolás.

Mennyire keresztény nevek a mai keresztnevek?

A névválasztást ne a véletlen vagy a pillanatnyi szeszély határozza meg – hangsúlyozta a Szentatya –, hiszen a keresztnév – ha valóban keresztény név – azt fejezi ki, hogy a megkeresztelt ember a Szentlélek erejéből újjászületett, a természetfeletti rendbe lépett, kapcsolatba került Istennel. A keresztségben kapott név a földi és az örök élet közötti kapcsolatra utal. Ha egy szent neve, arra is utal, hogy Isten az új keresztényt is a szentségre hívja – druszájához hasonlóan.
Az amerikai sajtó nemrégiben foglalkozott vele, hogy a Mária megfelelője, a Mary – amely 1910 és 1965 között folyamatosan az első vagy a második helyen állt a női nevek népszerűségi listáján – 2009-ben kiszorult a száz leggyakoribb női név közül. Magyarországon hasonló a helyzet: a 2010 januárjában kiadott statisztika szerint a leggyakoribb női név ugyan még mindig a Mária, de az újszülött leánycsecsemőknek legszívesebben adott száz név között már nem szerepel. Utóbbiak közül legnépszerűbb a Jázmin, de Jézus anyjának nevénél kedveltebb a Bianka, a Fruzsina, a Ramóna, a Melissza, a Zsanett, a Vanessza, a Lara, a Dzsenifer, az Evelin, az Amira, a Cintia és a Mercédesz is.

A férfineveknél is hasonló tendencia figyelhető meg. A jelenleg leggyakoribbakat – László, István, József – újszülött gyermekük számára ma már jóval ritkábban választják a szülők: a László név az újszülöttnevek tavalyi népszerűségi listájának 18. helyére, az István a 30. helyre, a József a 41. helyre szorult vissza. A legszívesebben választott száz név közt szerepel ugyanakkor a Roland, a Kevin, az Alex, a Rikárdó, a Brendon, a Noel, az Adrián és a Rómeó.

A szüleinktől kapott név életre szóló ajándék – vagy éppen teher. Életünk során több milliószor halljuk, hiszen mindenki ezen a néven szólít. Akit szülei olyan névritkasággal sújtanak, arról a neve alapján esetleg nem fogják tudni, férfi vagy nő, de legalábbis visszakérdeznek a bemutatkozáskor: Hogy tetszett mondani?

A gyermek neve nem olyan, mint egy e-mail cím, amit ki-ki a fantáziája szerint kitalálhat. Valamiképpen kapcsolódik a személyiségéhez, egy életen át elkíséri, sőt – a Szentírásból tudjuk – maga Isten is komolyan veszi. Ő adta Ábrámnak az Ábrahám, Sárainak a Sára, Jákobnak az Izrael, Simonnak a Péter nevet. Ő mondta Zakariásnak, hogy fiát Jánosnak, Józsefnek pedig, hogy Mária Fiát Jézusnak nevezze. Az Isten képmására teremtett Ádámnak hatalmat adott, hogy nevet adjon a teremtményeknek. Valakinek nevet adni megszentelt cselekedet, Isten teremtő tervében való részesedés, vagyis komoly felelősség. A gyermeket váró pároknak érdemes átgondolniuk, mit fog szólni leendő gyermekük évek múlva a nevéhez, és mit gondol majd, miért éppen ezt választották számára. Talán egy kedves családtag emlékére, vagy azért, hogy ily módon egy példás életű személyhez kössék – vagy minden személyes kötődés nélkül, pusztán azért, mert jól hangzik?

A keresztelés szertartása során Isten színe előtt adnak nevet a gyermeknek. A név lehet egy szenté, aki példát ad az Istenhez való hűségre és a szeretetre, s akinek közbenjárására számíthatunk. De utalhat valamely keresztény misztériumra vagy erényre is. Fontos, hogy kerüljük a keresztény eszménnyel ellentétes jelentésű neveket. Benedek pápa arra buzdítja a keresztény szülőket, hogy olyan nevet adjanak gyermeküknek, amely Istennel és azokkal köti össze őket, akik Isten szent Nevében éltek.

Forrás: Magyar Kurír

Normalerweise werden Kinder in der Pfarre in der sie wohnen, getauft. Die Eltern müssen in die Pfarrkanzlei kommen, um dort die Taufe anzumelden.
Dafür benötigen sie folgende Dokumente im ORIGINAL:
- Die Geburtsurkunde des Kindes
- Den Meldezettel des Kindes
- Die Taufscheine der Eltern
- wenn die Eltern verheiratet sind, dann benötigen wir die standesamtliche Heiratsurkunde und wenn sie auch kirchlich verheiratet sind, benötigen wir auch den Trauungsschein.
Bei Kinder von nicht verheirateten Eltern benötigen wir folgendes:
- Die Geburtsurkunde des Kindes
- Den Meldezettel des Kindes
- Den Taufschein der Mutter
- Den Taufschein des Vaters, wenn dieser in der Geburtsurkunde eingetragen ist.

Wenn beide Elternteile röm.kath. sind, ist ein Taufpate nicht unbedingt erforderlich.

Sollten die Eltern aber einen Paten wünschen, dann muss er folgende Vorraussetzungen erfüllen:
- Er muss von den Eltern bestimmt werden und zu dem bereit und geeignet sein, diesen Dienst zu leisten.
- Er muss das 16. Lebensjahr vollendet haben.
- Eltern können nicht Taufpate sein.
- Er muss röm.kath. sein.
- Er muss gefirmt sein.
- Freisein von Strafurteilen.
- Er muss eucharistiefähig sein. (Zutritt zu den Sakramenten)

Trifft nicht zu wenn:
- nach kirchlich geschlossener Ehe staatl. geschieden und wiederverheiratet
- überhaupt nur standesamtlich verheiratet
- aus der Kirche ausgetreten
Der Tauftermin wird beim Taufgespräch festgelegt.

Szentáldozás/elsőáldozás

Elsőáldozás

Kedves Szülők!
A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség a 2010/ 2011-es tanévben is felajánlja a második és harmadik osztályos gyerekeknek az elsőáldozásra való felkészítést. Ha szeretné, hogy gyermeke ebben a tanévben elsőáldozó legyen, legkésőbb november közepéig jelentkezzen az egyházközségi irodában a hivatali órák alkalmával. A jelentkezéskor hozza magával a gyermek keresztelési igazolását, illetve 25 € anyagi hozzájárulást. Az elsőáldozási felkészítőt 2010. december 5-től kezdve a szentmise után 12.00 órától tartjuk a Deutschordenskircheben.
Elsőáldozás 2011. május 1-én, vasárnap, 11 órakor.

Online jelentkezés
az elsőáldozási előkészítőre

Szentgyónás

Szentgyónás

A keresztény ember, ha a keresztség után vétkezik, kiengesztelődhet Istennel és az egyházzal a kiengesztelődés vagy bűnbánat szentsége által. A bűnbánat a bűnök megvallása, az elégtétel kötelezettségével, a bánat felindításával. Mindez a gyónásban történik; Isten szolgájának valljuk meg bűnünket, aki a feloldozást adja az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

A bűnbánat szentsége a kiengesztelődés legmagasabb foka; általa vezeti az egyház tagjait a megtérésre; Isten szavának hirdetése, testvéri kibékülés, sértések elfelejtése, szeretet-cselekedetek az igazi bűnbánattartás… A szentségre főleg akkor van szükség, ha valaki a keresztség után súlyos bűnt követ el. Az egyházban a kiengesztelődéshez „ott van a víz és a könny“ – írja Szent Ambrus. A gyümölcstelen ág újra gyümölcsöt termő ággá válik. Aki bűnt követett el, már a bűnbánat szentsége előtt indítsa fel a tökéletes bánatot, mivel az magában foglalja a vágyat és az elhatározást a mielőbbi bűnvallomásra.

Viszont nem szükséges a gyónás a csupán bocsánatos bűnök esetén: elegendő hozzá az őszinte bánat, a szeretetgyakorlás, és az eucharisztia vétele. Ugyanakkor hasznos meggyónni a bocsánatos bűnöket is, hogy a lélek erősödjék. Nem szabad elfelejteni: az eucharisztia eltörli a bocsánatos bűnöket és megelőzi a súlyos bűnök elkövetését, amint a Tridenti Zsinat tanítja: „Üdvözítőnk meghagyta“, hogy (az eucharisztia) vételével „az ő emlékét tiszteljük“, hogy „megszabadítson a mindennapi bűnöktől, és előre megvédjen a halálos bűntől“ (Denzinger, 1638).

A Bécsi Magyar Egyházközség lehetőséget kínál magyar nyelvű szentgyónásra:
szeptembertől júniusig minden pénteken 18-20 óra között a Stephansdomban,
illetve júliustól augusztusig minden vasárnap a szentmise előtt 10.30-10.45 között.

A gyónásra való felkészülésben segítséget nyújthat egy lelkitükör. Ezt e legtöbb imakönyvben megtalálhatja, vagy ide kattintva letölthet több lelkitükröt is, melyek közül tetszése szerint válogathat.

Bérmálás

Bérmálás

A bérmálás a keresztség tökéletesítője, a pünkösdi Lélek közvetlen kiáradása megerősít Krisztushoz és az egyházhoz tartozásunkban, közli a Szentlélek bensőséges ajándékait, kísér az úton, hogy érett nagykorú keresztényekké váljunk, erősít, hogy szavainkkal és tetteinkkel tanúságtevők legyünk.

A legközelebbi bérmálkozási felkészítő és bérmálkozás 2012. évben lesz.

A Bécsi Magyar Egyházközség nagy szeretettel várja azon 14 és 18 év közötti fiatalok jelentkezését, akik 2012-ben bérmálkozni szeretnének. Jelentkezni az egyházközségi irodában a hivatali órák alkalmával (hétfőn és pénteken 10-13 óra között, szerdán pedig 14-18 óra között) vagy vasárnap a szentmise után.
Jelentkezéskor a bérmálkozni kívánó hozza magával a keresztlevelét illetve 25 € anyagi hozzájárulást.

A bérmálkozást 2012. ..............., tartjuk a Deutschordenskirche-ben 11 órakor.

A bérmálkozási felkészítőt minden vasárnap 2012. február 26-tól 2012. május 6-ig 12.00-13.00 óráig tartunk.Házasság


Házasságot akarnak kötni:

Gratulálunk!

Egy templomi esküvőhöz időben (4-6 hónappal előre!!!) kell jelentkezni ahhoz, hogy az esküvőt a kívánt időpontban lehessen megtartani. Ezenkívül a templomi esküvő előtt szükséges a házassági előkészítőn való részvétel, valamint egy beszélgetés a lakóhely szerinti plébánossal.

Házasságkötésre jelentkezni az egyházközségi irodában a hivatali órák alkalmával (hétfőn és pénteken 10-13 óra között, szerdán pedig 14-18 óra között) lehet.
A jelentkezéshez mindkét fél részéről a következő hivatalos okmányokra van szükség eredetiben:
- Keresztlevél (igazolás)
- Születési bizonyítvány, valamint anyakönyi kivonat
- Bejelentőlap
- Személyi igazolvány
- Bejelentőlap az anyakönyvi hivataltól, illetve házassági anyakönyvi kivonat

Ha valamelyik félnek már volt korábbi polgári házassága, akkor a következő hivatalos okmányokra is szükség van:
- Házassági anyakönyvi kivonat az előző házasságról
- Válási igazolás
- Halotti igazolás

Ha az egyik félnek már volt korábbi egyházi házassága, akkor a következő hivatalos okmányokra is szükség van:
- Egyházi házassági igazolás
- Halotti igazolás

A római katolikus esküvői szertartás szövegét magyarul vagy/és németül itt letölthető (PDF formátum, 67 oldal).


A bécsi főegyházmegyében kötelező részt venni a jelentkezés után egy házassági előkészítőn. Bővebb információkat itt talál:


Herzlichen Glückwunsch!!!

Vor einer kirchlichen Hochzeit sollten Sie sich rechtzeitig (4-6 Monate!!!) anmelden, damit Sie auch den Termin bekommen, den Sie wollen. Ausserdem ist vor der kirchlichen Trauung der Besuch des Eheseminares und ein Brautleute-Gespräch mit dem Wohnpfarrer nötig.

Zum Anmelden brauchen Sie folgende Dokumente im ORIGINAL:
• Taufscheine
• Geburtsurkunden sowie ein Auszug aus dem Geburtenbuch
• Meldezettel
• Personalausweis
• Trauungsanmeldezettel des Standesamtes bzw. Heiratsurkunde

Wenn standesamtliche Vorehe zusätzlich:
• Heiratsurkunde der Vorehe
• Scheidungsdekret
• Sterbeurkunde

Wenn kirchliche Vorehe zusätzlich:
• Trauungsschein
• Sterbeurkunde

Anmelden können Sie die Trauung nur in der Wohnpfarre der Braut oder des Bräutigams.Ehestabilität durch fachliche Information und eigenes Wissen
Hier können Sie:

• sich einen Überblick über unsere Angebote verschaffen  
• Adressen unserer Kursorte der Erzdiözese Wien einsehen  
• aktuelle Termine erfahren  
• Unterlagen zu den Eheseminaren und zur Hochzeitsvorbereitung herunterladen  
• mit uns Kontakt aufnehmen  
• nützliche Links abrufen

Betegek kenete

Betegek kenete

A betegek szentsége (kenete) a betegeknek a vigasztalás és megtisztulás kegyelmét adja; egyesít Jézussal az ő húsvéti misztériumában, hogy betegségét, mint a lélek-gazdagodását fogja fel, amint Szent Pál írja: „Testemben kiegészítem azt, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyzháznak a javára.“ (Kol 1,24).

A beteghez időben papot kell hívni, hogy teljes tudatával vehessen részt a szentség kiszolgáltatásában. A pap, ha teheti magával viszi az Oltáriszentséget is, hogy szentáldozásban is részesíthesse a beteget. Személyes beteglátogatáson kívül általában minden plébánián egy évben egyszer szokás egy szentmisét tartani a betegeknek, melyben a szükségét érző hívő a betegek kenetében részesülhet.

A betegek kenetét az az ember veheti fel, aki súlyos betegségben szenved vagy komoly műtéten esett át! Ezt a szentséget ugyanazon betegségben abban az esetben lehet többször felvenni, ha a beteg állapota súlyosbodik.

A szentséget csak felszentelt pap szolgáltathatja ki életben levő embernek.

A betegek kenetének kiszolgáltatása templomban, otthon vagy kórházban történik.
Szent Jakab levelében is olvashatjuk, hogy a közösség vezetője imádkozott a betegekért, valamint olajjal kente meg őket, hogy meggyógyuljanak. Ezt az ősi formát követve betegek szentségének kiszolgáltatása igeistentisztelettel kezdődik, ezután a pap a betegért imádkozván fölé emeli a kezét, majd megkeni a beteget szent olajjal, és kéri az Isten, hogy adjon neki erőt, bocsásson meg neki, és támassza fel őt az örök életre.

A betegek kenetének kiszolgáltatásakor használt olaj, püspök által csak erre a célra megszentelt olíva vagy más növényi olaj. Ezt az olajat szükség esetén a pap is megszentelheti.