Pasted Graphic
A hónap második vasárnapján 16.30 órakor magyar szentmise
utána magyar est szeretetvacsorával
(kivéve június, július, augusztus)

2500 Baden, Leesdorfer Hauptstraße 74

Felelős:
Jakab Péter Egyházközségi Képviselő 0664 85 694 60

Hlavon-Antal Ildikó pénztáros
Ladó Erzsébet helyettes-pénztáros


szentmise időpontok 2018/2019
szeptember 9.
október 14.
november 11.
december 9. (Mikulás)
január 6.!!! (szeretetvendégség nélkül)
február 10.
március 10.
április 14. virágvasárnap
május 12.

11402

A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség Bécsújhelyi Közössége szeretettel meghívja Önt és kedves Családját a Katalin napi batyus bálra, mulatságra, melyre 2017. november 25-én, szombaton kerül sor.
17 órakor szentmise, majd mulatság.
Hely: Katherinen-Kapelle,
2700 Wiener Neustadt, Domplatz 1

Zene: Tamás testvérek
Hozzájárulás:  10,-€ / fő (helyszínen)
(az ár tartalmazza előitalként a frissen csapolt sört, zenét, terembért és az éjféli virslit)
Jelentkezés, asztalfoglalás:  Pál Zsoltnál 0699 17106499
IMG_2568_400
2017. június 24-én, szombaton, 11.00 -kor apák napi - juniális szentmise
majd közös ebéd és reméljük jókedvű együttlét....

Sör és flekken lesz. De ha valaki nem akar flekkent enni vagy sört inni akkor batyus jelleggel hozhat magával amit akar, de süteményeket mindenképpen hozzon!
Jelentkezés kötelező: Pál Zsoltnál 0699 17106499 vagy Jakab Péternél 0664 85 694 60

IMG_2577_400Böjte Csaba ferences szerzetes a Ferenc pápa által meghirdetett rendkívüli szentévben „Az irgalmasság iskolája” címmel beszédsorozatot indított. A február 21-én Bécsben tartott elmélkedésében az irgalmasság lelki cselekedeteinek első állomásáról beszélt.

Csaba testvér február 21-én, nagyböjt harmadik vasárnapján a bécsi magyar közösségnek bemutatott szentmisén tartotta meg első elmélkedését az irgalmasság első lelki cselekedetéről. Ó- és újszövetségi példákon keresztül mutatott rá, mennyire fontos a másik embert jóra inteni. Mózes megintette a fáraót, hogy nem szabad egy népet rabszolgaként kezelni, pedig nem lehetett könnyű neki. Jónás sem lelte nagy örömét abban, hogy elmenjen Ninivébe, megtérést hirdessen, mégis megtette. A próféta figyelmeztette Dávidot, aki elvette Uriás feleségét. Jézus egész élete arról szól, hogy embereket próbál a jóra inteni: az idős Nikodémust, Zakeust és másokat is megújulásra hív. Menj, és ne vétkezz – mondja a házasságtörő asszonynak. Az igazságot szép ruhába, szeretetbe öltözteti, az emberek így el tudják fogadni. Ugyanakkor ostort fog, és kikergeti a kereskedőket a templomból, hiszen az igazság fontos neki. Kitart az igazság mellett, vállalja a nagyhét szenvedését.

Csaba testvér szerint prófétaiskolát kellene indítani: megtanítani úgy megmondani az igazat a házastársunknak, főnökünknek, gyermekünknek, hogy az gyógyítson, ne fájjon.

Sok a baj körülöttünk, és olyanok kezdtünk lenni, mint az udvari papok, akik hozsannát zengenek a királynak – intett Böjte Csaba. Hiányoznak a próféták, akik mindenkivel szemben mondják az igazságot, mint Aranyszájú Szent János, Szent Ambrus. Nemcsak a papok feladata ez, az Ószövetség nagy prófétái egyszerű, hétköznapi emberek voltak, akik meghallották Isten szavát.

Vajon felvérteztük a hitünkkel, reményünkkel, keresztény értékeinkkel azokat, akik Európába jöttek? – tette fel a kérdést. A párizsi terrortámadás elkövetője Belgiumban katolikus iskolában végzett. Egy másik dzsihadista merénylő lány is Európában nőtt fel, nem is olvasta a Koránt. A mi világnézetileg semleges iskoláinkat végezték – tette hozzá. A több száz milliós Európába érkezik egymillió menekült, és összeomlik az egész, mint egy kártyavár… Jó úton járunk? Valóban Szíriát kell bombázni? – vetette fel a nyugtalanító kérdéseket.

Családunkban, közösségünkben és európai szinten is fontos, hogy néhány igazságot alázattal, jósággal ki merjünk mondani – hangsúlyozta az erdélyi ferences, aki ötezer gyereket fogadott be, akiket folyamatosan int a jóra. Ha valaki nem tanul, elmondja neki, hogy felnőttként majd a piacon fog zöldséget árulni, vagy akár a testét kell árulnia. Biztosítja, hogy ő mellette áll és segít, hogy növekedjen. Ha nem hiszi el, kiviszi az állomásra a hajléktalanokhoz, visznek süteményt, beszélgetnek velük. A gyerekek elcsodálkoznak, amikor a hajléktalanok elmesélik, hogy ők is voltak kisiskolások, és nem szerettek tanulni.

Felelősek vagyunk a gyermekeinkért, meg kell tanítani őket küzdeni az életükért! Meg kell tanítani, hogy az élet szent dolog, békében kell élni. Meg kell tanulniuk bölcsen megfogalmazni a kritikát, jobbító szándékkal – figyelmeztetett Csaba testvér.

Végül arra buzdított, hogy próbáljuk gyakorlatba ültetni az irgalmasság cselekedeteit. Segítséget kérhetünk a barátunktól a lelkiismeret-vizsgálathoz: megkérjük, mondja a szemünkbe, mit hibáztunk, hogy rendbe tudjuk tenni. Nem kell sok, elég egy igazság, hogy ne omoljunk össze – tette hozzá. Kérte, törekedjünk arra, hogy szeretettel, jósággal mondjuk el a kritikát, a másik úgy tudja fogadni, mint drága nagyböjti ajándékot. Fogalmazzuk meg véleményünket jobbító szándékkal.

A mennyei Atya megoldja, ha nagy baj van, bízzunk benne, tovább fog menni ez a világ, van jövő! – hangzottak reményteljes, biztató szavai a Bécsben elmondott prédikáció végén. Hozzátette: fontos olykor kimosni az ingeinket, rendbe tenni az életünket, a nagyböjt pedig éppen ennek az ideje.

Forrás és videó: Magnificat.ro
Rövid Beszámoló


"Sokan arra várnak, hogy a papok, a szerzetesek, a püspökök mondják el Isten üzenetét. Biztos, hogy nekünk, papoknak jólesik ez a bizalom, de ha a népünk vagy az emberiség történetét nézzük, azt láthatjuk, hogy Isten nagyon ritkán szól, üzen az ő népének a szolgálati papságon keresztül. Az ószövetségi próféták közül is csak egy volt a papi rendből, de az Újszövetség szentjeinek is csak nagyon kis százaléka volt pap vagy püspök. Az évezredek során Isten nagyon sokszor olyan embereket szólított meg, fogott kézen és vezetett hihetetlen magasságokba, hogy általa megáldja az egész emberiséget, akik nem hogy nem tanultak teológiát, hanem legtöbbször egyszerű környezetből jöttek!“ Csaba testvér a nagyböjti lelkigyakorlatnak is beillő szombat esti előadásán, a vasárnapi bécsi és bécsújhelyi szentmiséin, arra buzdított, hogy kezdjük el ezen a héten az irgalmasság iskoláját, tanfolyamát. "Hétről hétre a 14 irgalmasság egy - egy cselekedetét elmélkedjük át, így húsvét ünnepére pont a végére érünk! Minden héten legalább két elmélkedést szeretnék megosztani az iskolába beiratkozott tanulókkal, de az lenne a jó, ha mindannyian a személyes élményeinket is közösbe tennénk, hogy így egymást lelkesítsük, bátorítsuk!" Az Am Tabor plébánia nagytermét teljesen megtöltő közönség, a Deutschordenskirche-t színültig megtöltő hívek és a bécsújhelyi dómot megtöltő hívek egyöntetűen vállalták az irgalmasság gyakorlását különösképpen is az irgalmasság első lelki cselekedetét: a bűnösöket meginteni. Arra buzdított bennünket Böjte atya, hogy bátran mint az ószövetségi próféták de ugyanakkor szeretettel intsük meg testvéreinket. „Az igazságot szeretetbe burkoljuk és a szeretetet igazságba…“ . Csaba testvért elkísérték a csíksomlyói és a dévai gyerekek néptánc és népének együttese, több mint 20 fiatal. Mindaz, aki résztvett elmondhatja örömteli szép hétvége volt, és ha a fiatalok nem jöttek volna akkor Csaba testvér szavaival élve "a kedves bécsi testvéreim életéből is kimaradt volna sok sok huncut, jókedvű mosoly!!"

A hétvégi jótékonysági gyűjtés után mintegy 10.400€ tudtunk Csaba testvérnek átadni.
Isten fizesse meg mindazoknak, akik hozzájárultak és a szervezésben segédkeztek!
(1400€ Salzburg, 1400€ nagylelkű adományozó, 1700€ szombat este, 3500€ Bécs, 2400€ Bécsújhely)

Filep István képei itt…
Bózoki István képei itt…Böjte Csaba testvér Bécsben és Bécsújhelyen
2016. február 20. szombat, 18.00
Am Tabor plébánia nagyterme, Hochstettergasse 1, 1020 Wien
KMÉM, BMKE
Böjte Csaba testvér beszámolója a dévai Szt. Ferenc Alapítvány jelenlegi helyzetéről.


2016. február 21., vasárnap
Szentmisék Csaba testvérrel:
11.00 Deutschordenskirche,
17.00 Wr. Neustadt-i Dóm

A szentmiséken gyűjtés rendezünk a ferences alapítvány (dévai gyerekek) részére!

A szentévben javainkat is meg kell osztanunk!
Ferenc pápa február 10-én, hamvazószerdán tartott katekéziséből:


"Minden ötvenedik évben, „az engesztelés napján” (Lev 25,9), amikor az Úr irgalmasságát az egész népre lehívták, a kürt hangja nagy felszabadulási eseményt hirdetett meg. A Leviták könyvében ezt olvassuk: „Legyen ez jubileum számotokra: mindenki kapja vissza birtokát, mindenki térjen vissza családjához. […] Ebben a jubileumi évben mindenki kapja vissza a birtokát” (Lev 25,10.13). Ha valaki kénytelen volt eladni földjét vagy házát, e rendelkezések szerint a jubileumi évben visszakaphatta; ha pedig valaki kölcsönszerződést kötött, de nem tudta azt törleszteni, akkor kénytelen volt hitelezőjének szolgálatába állni, a jubileumi esztendőben viszont szabadon visszatérhetett családjához és visszakapta minden tulajdonát.

A jubileummal az, aki leszegényedett, ismét hozzájutott a nélkülözhetetlenhez, az, aki meggazdagodott, visszaadta a szegénynek azt, amit elvett tőle. A cél az egyenlőségen és a szolidaritáson alapuló társadalom volt, amelyben a szabadság, a föld és a pénz ismét mindenki javát szolgálja, és nem csak kevesekét, ahogy ma is történik, ha nem tévedek… Az emberiség gazdagságának körülbelül nyolcvan százaléka – lehet, hogy az adatok nem pontosak – a lakosság kevesebb, mint húsz százalékának a kezében van. A jubileum arra szolgál – és ezt úgy mondom, hogy emlékezzünk csak az üdvtörténetre –, hogy megtérjünk, hogy szívünk nagyobb, jobb legyen, hogy jobban Isten gyermekei legyünk, több szeretettel éljünk. Mondok én nektek valamit: ha ez a vágy, ha a szentév nem éri el a zsebünket [a pénztárcánkat], nem lesz igazán szent! Értitek? Ez áll a Szentírásban! Nem a pápa találja ki: a Bibliában olvasható! A cél tehát – amint mondtam – az egyenlőségen és a szolidaritáson alapuló társadalom volt, amelyben a szabadság, a föld és a pénz ismét mindenki javát szolgálja, és nem csak kevesekét. A jubileumi évnek ugyanis az volt a szerepe, hogy segítse a népet a konkrét testvériségnek, egymás segítésének megélésében. Kijelenthetjük, hogy a bibliai szentév az „irgalmasság szentéve” volt, mert az emberek őszintén rászoruló testvéreik javát keresték."
….

Forrás: Magyar KurírSzentmise és Juniális Bécsújhelyen
2015. június 13.
11.00 órakor

Délelőtt a cserkészek Bécsújhely magyar nevezetességeit keresik fel!
8.00-11.00-ra között jelentkezni Csernaynál

11.00 -kor apák napi szentmise
majd ebéd és délután gyerekprogramok, cserkész játékok ill. beszélgetés és reméljük jókedvű együttlét estig....

Árak: 2€-2€ a sör és a flekken
gyerekeknek: ingyen virsli!

Jelentkezni Dr. Csernaynál 02622/86184 vagy Jakab Péternél 0664 85 694 60
Ha valaki nem akar flekkent enni vagy sört inni akkor batyus jelleggel hozza magával amit kar enni ill. süteményeket is hozzon!Nagyböjti lelkigyakorlatnak is beillet volna a szombat esti, a vasárnapi bécsi és bécsújhelyi szentmise, melyben Csaba testvér a Szent Ferenc Alapítvány első lépéseire emlékezett. Jézus példáján a békesség megőrzéséről beszélt illetve a türelemről önmagunkkal, családunkkal és barátainkkal, mindenkivel szemben. Nagyon tetszett az Am Tabor plébánia nagytermét teljesen megtöltő közönségnek mintahogy a Deutschordenskirche-t színültig megtöltő híveknek. A Magyar Egyházközségnek egy csíksomlyói Szűz Mária szobor másolatot ajándékozott Csaba testvér. Arra buzdított bennünket, hogy vegyünk minél többen részt a csíksomlyói kegyhely 500. évfordulójának ünnepségén.
A szép számban összegyűlt hallgatóságot bécsújhelyen arra bíztatta, hogy bátrak legyenk. Saját életéből hozott eleven példákat, a gyermek nevelés mindennapjaiból merítve, humorosan előadva. Bécsújhelyen első alkalommal volt Csaba testvér, itt a környékbeliek megtöltötték a Dómot!
Szombat este és vasárnap összesen több mint 6300€ tudtunk Csaba testvérnek át adni. Isten fizesse meg mindazoknak akik hozzájárultak!
Filep István képei itt…
Bozóki István képeit pedig itt…